kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takımın gösterdiği çaba, defans

listen to the pronunciation of kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takımın gösterdiği çaba, defans
التركية - التركية
savunma
kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takımın gösterdiği çaba, defans

    الواصلة

    ken·di ka·le·si·ni ko·ru·mak i·çin o·yun sü·re·sin·ce bir ta·kı·mın gös·ter·di·ği ça·ba, de·fans

    النطق

    كلمة اليوم

    lavaliere
المفضلات