kalem

listen to the pronunciation of kalem
التركية - الإنجليزية
item

Please check all the items on this list. - Lütfen listedeki tüm kalemleri kontrol et.

pen

You must not write a letter with a pencil. - Bir mektubu kurşun kalem ile yazmamalısın.

I bought two dozen pencils. - İki düzine kalem satın aldım.

pencil

Do you have a pencil? - Bir kurşun kalemin var mı?

You must not write a letter with a pencil. - Bir mektubu kurşun kalem ile yazmamalısın.

entry
(Ticaret) component
kind
(Mekanik) tool cutter
office
knife

I want a knife to sharpen my pencil with. - Kurşun kalemimi keskinleştirmek için bir bıçak istiyorum.

I sharpened a pencil with a knife. - Bir bıçakla kalemi yonttum.

style
writing, the act of writing
scion, slip
sort, kind
pen, pencil; chisel, gouge; office; item, entry; sort, kind
item, entry (in a register, account)
chisel; gouge
shaft (of an arrow)
slang penis, *cock, *dick
pencıl

These are my pencils. - Bunlar benim kalemlerim.

This pencil cost me at least a hundred bucks. - Bu kalem bana en az yüz dolara mâl oldu.

a pen
bradawl
kalem ile makyaj yapmak
pencil
kalem ucu
style
kalem aracı
(Bilgisayar) pencil tool
kalem açmak
sharpen a pencil
kalem bazında
(Ticaret) item by item basis
kalem bilgisayar
pen-based computer
kalem biçimli huzme
pencil beam
kalem hatası
lapsus calami
kalem huzme
(Askeri) pencil beam
kalem işi
hand-drawn
kalem işi
hand-carved
kalem kurşunu
lead
kalem pil
alkaline battery
kalem rengi
(Bilgisayar) pen color
kalem tutacağı
(Mekanik) tool post
kalem tutucu
(Mekanik) tool holder
kalem türü
(Bilgisayar) pen type
kalem ucu
pen
kalem ucu
(Mekanik) tip
kalem ucu
(Mekanik) bit
kalem ucu
penpoint
kalem ucu
neb
kalem yolalımı
pen travel
kalem 48
48 items
kalem açacağı
pen opener
kalem kutu
Pencil case
kalem kutusu
Pencil box, pencil case
kalem oynatmak
write
kalem tipi
Pen type
kalem tıraş
pencil shaving
kalem arkadaşları
penfriends
kalem arkadaşı
penpal
kalem artığı
stub
kalem açacak
pencil sharpener
kalem açmak
1. to sharpen a pencil. 2. to point a reed (for use as a pen)
kalem açmak
to sharpen a pencil
kalem açıklaması
(Bilgisayar) pen comment
kalem aşısı
kalemaşısı
kalem aşısı
cleft graft
kalem darbesi
stroke of the pen
kalem darbesi stroke of
the pen
kalem efendisi
(Tarih) ottoman bureaucrat
kalem efendisi formerly
official employed in a government office, Ottoman bureaucrat
kalem ek açıklaması
(Bilgisayar) pen annotation
kalem gezdirmek /üzerinde/
to revise, edit
kalem huzmeli anten
pencil beam antenna
kalem hızı
(Bilgisayar) pen speed
kalem ivmesi
(Bilgisayar) pen acceleration
kalem işi
1. hand-drawn. 2. hand-carved
kalem kaşlı
with thin, finely shaped eyebrows
kalem keski
chisel
kalem koyacağı
penholder
kalem kulaklı
animal with long, pointed ears
kalem kulaklı
animal with long pointed ears
kalem kurşunu içeren
plumbaginous
kalem kutusu
pencil case

The pencil case is on the table. - Kalem kutusu masanın üstünde.

The pencil case is on the table. - Kalem kutusu masanın üzerinde.

kalem kutusu
pencil box
kalem kuvveti
(Bilgisayar) pen force
kalem kümesi
(Bilgisayar) pen set
kalem memurluğu
(Politika, Siyaset) principal registry
kalem menüsü
(Bilgisayar) pen menu
kalem müdürü
(Politika, Siyaset) principal clerk
kalem numarası
(Bilgisayar) pen number
kalem oynatan kimse
manipulator
kalem oynatmak
1. to write. 2. /üzerinde/ to correct, edit. 3. /üzerinde/ to spoil (a piece of writing) by alteration
kalem paleti
(Bilgisayar) pen palette
kalem parmaklı
with long, tapering fingers
kalem rica ediyorum
I would like a pen
kalem sahibi
(someone) who writes well
kalem sapı
penholder
kalem sapı
penholder (for a nib)
kalem sapı penholder
(for a nib)
kalem savaşı
paper war
kalem savaşı
war of words
kalem sileceği
pen wiper
kalem sivriltici
pencil pointer
kalem sürücüsü
pen driver
kalem tıraş
pencil sharpener
kalem ucu
nib
kalem ucu
nib, penpoint
kalem ucu
pen point
kalem verisi
(Bilgisayar) pen data
kalem yontmak
1. to sharpen a pencil. 2. to point a reed pen
kalem yontmak
point a reed pen
kalem yürütmek
to write
kalem çekmek
to cross out
kalem önceliği
(Bilgisayar) pen priority
kamış kalem
reed pen
kamış kalem
reedpen
tükenmez kalem
pen

Do you have a ballpoint pen? - Tükenmez kalemin var mı?

Write with a ballpoint pen. - Bir tükenmez kalem ile yazın.

keçeli kalem
marker
fosforlu kalem
highlighter
kesici kalem sapı
(Mekanik) shank
mürekkepli kalem
fountain pen
divid, kalem
divid, pen
dolma kalem
pen

Is this a pen or a pencil? - Bu bir dolma kalem mi yoksa bir kurşun kalem mi?

Do you have a pen or pencil? - Bir dolma kalemin mi yoksa bir kurşun kalemin mi var.

dolma kalem
fountain pen

My father gave me a new fountain pen. - Babam bana yeni bir dolma kalem verdi.

I have lost my new fountain pen. - Yeni dolma kalemimi kaybettim.

fosforlu kalem
Magic marker
kalem ucu
pen-nib
kalemler
pens

Whose are these pens? - Bu dolma kalemler kimindir?

The trendy word of the year was digital: digital clocks, digital microwave ovens, even digital fountain pens. - Yılın moda kelimesi dijital: dijital saatler, dijital mikrodalga fırınlar, hatta dijital dolma kalemler.

uçlu kalem
pencil
akmak (kalem)
splutter
bakiye kalem
(Ticaret) residual item
bilim kalem
(Bilgisayar) science pen
boyalı kalem
crayon
elektronik kalem
electronic pen
elmaslı kalem
diamond pencil
fosforlu kalem
marker

I need three markers. - Üç tane fosforlu kaleme ihtiyacım var.

hartuçlu kalem
cartridge pen
kalemler
{i} transactions
keçeli kalem
magic marker
keçeli kalem
felt tip
keçeli kalem
felt-tipped pen
keçeli kalem
felt-pen, felt-tip, felt-tipped pen
keçeli kalem
felt tip pen
kurşun kalem rica ediyorum
I would like a pencil
kömür kalem
charcoal pencil
kırmızı kalem
red pencil
kırmızı kalem
red pen
meşin kalem
stump
mikro kalem
micro pencil
mürekkepli kalem
pen
oluklu kalem
scalper
oluklu kalem gouge
(a chisel)
pergel kalem
compass pencil
renkli kalem
crayon

The young child uses crayons to draw a picture. - Küçük çocuk bir resim çizmek için renkli kalem kullanmaktadır.

sabit kalem
indelible pencil
spor kalem
(Bilgisayar) sports pen
sürgülü kalem
propelling pencil
taş kalem
stylus
taş kalem
slate pencil
torna kalem takımı
knife tool
tükenmez kalem
ball pen
tükenmez kalem
ball-point pen
tükenmez kalem
ball point pen
tüy kalem
quil pen
tüy kalem
quill pen
tüy kalem
quill pen, quill
tüy kalem
goose quill
yolculuk kalem
(Bilgisayar) travel pen
yontmak (kalem)
sharpen
ışıklı kalem
light gun, light pen
التركية - التركية
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: "Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir."- F. R. Atay
(Osmanlı Dönemi) Resim. Nakış
(Osmanlı Dönemi) Ağacı aşılamak için kullanılan ucu kalem gibi yontulmuş ince çöp
(Osmanlı Dönemi) İnce boya, fırçası
(Osmanlı Dönemi) Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet
(Osmanlı Dönemi) Ok
(Osmanlı Dönemi) Resmi dâirelerde kâtiplerin çalıştıkları oda
(Osmanlı Dönemi) Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet
(Hukuk) Yazışmaların idare edildiği büro; bir resmi dairede yazılar ın yazıldığı ve gelen yazıların toplandığı yer
(Osmanlı Dönemi) (C.: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış
(Osmanlı Dönemi) Çiçek ve sâir hastalıklara karşı kullanılan aşıyı hâvi ufak şişe
(Osmanlı Dönemi) Yazı enva'ı
(Osmanlı Dönemi) İfâde. Üslub
Yazar
Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer: "Bütün bizim kalem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin istifasını kaybetti."- M. Ş. Esendal
Bir listede yazılı olan şeylerin her biri
Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer
Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç
Tülbent vb. üzerine boya ile şekil koymaya yarayan ince fırça
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
Yazı
Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç. Çeşit, tür
Çeşit
Osmanlı maliyesini meydana getiren dairelerden her biri
Aşı yapmak için ağaçtan kesilen ince çubuk
Bazı deyimlerde yazı
KALEM SURESİ
(Osmanlı Dönemi) Kur'an-ı Kerim'in 68. suresinin ismidir. Mekkîdir
Kalem 15
(Kuran) Ayetlerimiz ona okunduğu zaman: "Öncekilerin masalları" der
Kalem 16
(Kuran) Onun havada olan burnunu yakında yere sürteceğiz
Kalem 25
(Kuran) Yoksullara yardım etmeye güçleri yeterken böyle konuşarak erkenden gittiler
Kalem 28
(Kuran) Ortancaları: "Ben size Allah'ı anmanız gerekmez mi? dememiş miydim?" dedi
Kalem 29
(Kuran) Rabbimizi tenzih ederiz; doğrusu biz yazık etmiştik dediler
Kalem 3
(Kuran) Doğrusu sana kesintisiz bir ecir vardır
Kalem 30
(Kuran) Birbirlerini yermeye başladılar
Kalem 31
(Kuran) Sonra şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize; doğrusu azgınlık edenlerdendik
Kalem 32
(Kuran) Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir; doğrusu artık, Rabbimizden dilemekteyiz
Kalem 33
(Kuran) İşte azap böyledir; ama ahiret azabı daha büyüktür; keşke bilseler! *
Kalem 34
(Kuran) Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rableri katında nimet cennetleri vardır
Kalem 35
(Kuran) Kendilerini Allah'a vermiş olanları hiç suçlular gibi tutar mıyız?
Kalem 36
(Kuran) Ne oluyorsunuz? Ne biçim hükmediyorsunuz?
Kalem 37
(Kuran) Yoksa okuduğunuz bir kitabınız mı var?
Kalem 38
(Kuran) Seçtikleriniz herhalde orada olacaktır
Kalem 39
(Kuran) Yoksa aleyhimizde, kıyamet gününe kadar süregidecek ahidleriniz mi var ki, kendinize hükmettikleriniz sizin olacaktır?
Kalem 4
(Kuran) Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsindir
Kalem 40
(Kuran) Sor onlara: "Bunu kim üzerine alır?
Kalem 41
(Kuran) Yoksa onların ortakları mı vardır? Doğru sözlü iseler ortaklarını getirsinler
Kalem 44
(Kuran) Kuran'ı yalanlayanları Bana bırak; Biz onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız
Kalem 45
(Kuran) Onlara mehil veriyorum; doğrusu Benim tuzağım sağlamdır
Kalem 46
(Kuran) Yoksa, sen onlardan ücret istiyorsun da, ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Elbette hayır
Kalem 47
(Kuran) Yoksa, gaybın bilgisi kendilerinin katında da onlar mı yazıyorlar?
Kalem 48
(Kuran) Sen Rabbinin hükmüne kadar sabret; balık sahibi (Yunus) gibi olma, o, pek üzgün olarak Rabbine seslenmişti
Kalem 49
(Kuran) Rabbinin katından ona bir nimet ulaşmasaydı, kınanmış olarak sahile atılacaktı
Kalem 52
(Kuran) Oysa Kuran, alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. *
Kalem 7
(Kuran) Doğrusu senin Rabbin, yolundan sapıtanları çok iyi bilir; O, doğru yolda olanları da çok iyi bilir
Kalem 8
(Kuran) Bundan böyle, yalanlayanlara aldırma
Kalem 9
(Kuran) (Onlar sana indirilen ayetlerden beğenmediklerini bırakman Sûretiyle senin) kendilerine yumuşak davranmanı isterler; böyle yapsan, onlar da seni över, yumuşak davranırlar
kalem açacağı
Kalemtıraş
kalem aşısı
Ucu kalem gibi kesilmiş çubukla yapılan ağaç aşısı
kalem beyi
Kalem efendisinden daha üst görevli
kalem efendisi
Kalemde çalışan görevli yazman, kâtip
kalem erbabı
Yazar
kalem işi
Elle yontularak veya çizilerek işlenmiş
kalem kavgası
Yazılarıyla birbirine sataşma, polemik
kalem kaşlı
İnce ve düzgün kaşlı
kalem kulaklı
Kulakları dik ve düzgün (at, geyik, vb.)
kalem kutusu
İçine kalem konulan küçük kutu
kalem kömürü
İyi cins mangal kömürü
kalem parmaklı
Parmakları uzunca, düzgün ve buruşuksuz
kalem pil
İnce, uzun ve küçük pil
kalem sahibi
İyi yazı yazabilen, edip
kalem şuarası
Divan şiiri tarzından etkilenen okuryazar halk şairi
kamış kalem
Yazı yazmak için kullanılan ince kamıştan yapılmış kalem
kara kalem
Kömür kalemiyle yapılan (resim)
kara kalem
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
CEFFEL KALEM
(Hukuk) Bir kalemde, düşünmeden, hemen, birden
bir kalem
Aynı, benzer, tek tür
bir kalem
Bir an için
dolma kalem
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
kurşun kalem
Dışı tahta, içi grafitli kalem
kömür kalem
Füzen
sabit kalem
Kopya kalemi
tükenmez kalem
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
الإنجليزية - التركية

تعريف kalem في الإنجليزية التركية القاموس.

kurşun kalem
Dışı genellikle tahta, içi grafitli kalem
kalem
المفضلات