kabuğunu soyarak beyaz kısmını ortaya çıkartmak haşlayarak rengini açmak

listen to the pronunciation of kabuğunu soyarak beyaz kısmını ortaya çıkartmak haşlayarak rengini açmak
التركية - الإنجليزية
blanch
kabuğunu soyarak beyaz kısmını ortaya çıkartmak haşlayarak rengini açmak

    الواصلة

    ka·bu·ğu·nu so·ya·rak be·yaz kıs·mı·nı or·ta·ya çı·kart·mak haş·la·ya·rak ren·gi·ni aç·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    pike
المفضلات