küçümse

listen to the pronunciation of küçümse
التركية - الإنجليزية
{f} scorned
despise

Even his servants despised him. - Onun uşakları bile onu küçümsedi.

They don't despise you. - Onlar seni küçümsemiyorlar.

{f} scorn

Why are you giving me such a scornful look? - Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun?

True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging. - Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar.

pooh pooh
{f} condescending
belittle

He takes every opportunity to belittle you. - O sizi küçümsemek için her fırsatı kullanır.

Do not belittle his suggestions. - Onun önerilerini küçümseme.

despised

He despised those who lived on welfare. - Refah içinde yaşayan insanları küçümsedi.

His very servants despised him. - Onun hizmetkarları onu küçümsedi.

küçümse
المفضلات