jewish dietary laws and ritual practices

listen to the pronunciation of jewish dietary laws and ritual practices
الإنجليزية - التركية

تعريف jewish dietary laws and ritual practices في الإنجليزية التركية القاموس.

kosher
turfa olmayan
kosher
(Gıda) museviler için turfa olmayan
kosher
(et/vb.) Yahudilere haram olmayan
kosher
temiz

Bir şey temiz değildi. - Something wasn't kosher.

kosher
(Din) (Yahudilik) Helâl olan gıda
kosher
uygun/temiz
kosher
{s} turfa olmayan, kaşer
kosher
{s} k.dili. dürüst
kosher
{s} temiz (yahudilerce)
kosher
{s} yahudi inançlarına uygun hazırlanan
الإنجليزية - الإنجليزية
kosher
jewish dietary laws and ritual practices

  الواصلة

  Jew·ish di·e·ta·ry laws and ri·tu·al practices

  التركية النطق

  cuîş dayıteri lôz ınd rîçuıl präktısız

  النطق

  /ˈʤo͞oəsʜ ˈdīəˌterē ˈlôz ənd ˈrəʧo͞oəl ˈpraktəsəz/ /ˈʤuːɪʃ ˈdaɪəˌtɛriː ˈlɔːz ənd ˈrɪʧuːəl ˈpræktəsəz/

  كلمة اليوم

  mecca
المفضلات