items or services conducive to material comfort or convenience

listen to the pronunciation of items or services conducive to material comfort or convenience
الإنجليزية - التركية

تعريف items or services conducive to material comfort or convenience في الإنجليزية التركية القاموس.

amenities
rahatlıklar
amenities
hayatı kolaylaştıran şeyler
amenities
Hayatın hoş ve konforlu yönleri
amenities
Hoş tavırlar
amenities
Hayatı kolaylaştıran şeyler, rahatlıklar: "This hotel has all sorts of amenities. - Bu otelde her tür konfor var."
amenities
tatlılıklar
amenities
{i} yaşamın hoş yönleri
amenities
{i} kolaylıklar
الإنجليزية - الإنجليزية
amenities
items or services conducive to material comfort or convenience

  الواصلة

  items or ser·vic·es con·du·cive to ma·te·ri·al Com·fort or con·ven·ience

  التركية النطق

  aytımz ır sırvısız kındusîv tı mıtîriıl kʌmfırt ır kınvinyıns

  النطق

  /ˈītəmz ər ˈsərvəsəz kənˈdo͞osəv tə məˈtərēəl ˈkəmfərt ər kənˈvēnyəns/ /ˈaɪtəmz ɜr ˈsɜrvəsəz kənˈduːsɪv tə məˈtɪriːəl ˈkʌmfɜrt ɜr kənˈviːnjəns/

  كلمة اليوم

  acquiesce
المفضلات