is the relative identification of the narrator with the characters

listen to the pronunciation of is the relative identification of the narrator with the characters
الإنجليزية - التركية

تعريف is the relative identification of the narrator with the characters في الإنجليزية التركية القاموس.

point of view
bakış açısı

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

Problemi bir çocuğun bakış açısıyla düşünmeliyiz. - We should consider the problem from a child's point of view.

point of view
görüş açısı
point of view
noktainazar
point of view
bakım
point of view
görüş

O, farklı görüşten insanlara açık. - She is open to people who have a different point of view.

Görüşüne tamamen katılıyorum. - I fully agree with your point of view.

point of view
Nokta-i nazar
الإنجليزية - الإنجليزية
point of view
is the relative identification of the narrator with the characters

  الواصلة

  I·s the rel·a·tive i·den·ti·fi·ca·tion of the nar·ra·tor with the characters

  التركية النطق

  îz dhi relıtîv aydentıfıkeyşın ıv dhi nereytır wîdh dhi kärîktırz

  النطق

  /əz ᴛʜē ˈrelətəv īˌdentəfəˈkāsʜən əv ᴛʜē ˈnerātər wəᴛʜ ᴛʜē ˈkarəktərz/ /ɪz ðiː ˈrɛlətɪv aɪˌdɛntəfəˈkeɪʃən əv ðiː ˈnɛreɪtɜr wɪð ðiː ˈkærɪktɜrz/

  كلمة اليوم

  argus
المفضلات