irrefutably

listen to the pronunciation of irrefutably
الإنجليزية - التركية
reddedilemez şekilde
irrefutable
aksi iddia edilemez
irrefutable
itiraz kaldırmaz
irrefutable
su götürmez
irrefutable
reddedilemez

Ayrıca onun gözlerinde reddedilemez bir üzüntü vardı. - There was also an irrefutable sadness in his eyes.

Bu Mary'nin masum olduğunun reddedilemez kanıtıdır. - This is irrefutable proof that Mary is innocent.

irrefutable
{s} inkâr edilemez

Bugün bile onun teorisi neredeyse inkar edilemez olarak kalmaya devam etmektedir. - Even today, his theory remains practically irrefutable.

irrefutable
irrefutably reddedilmez bir şekilde
irrefutable
{s} çürütülemez
الإنجليزية - الإنجليزية
In an irrefutable manner; beyond the possibility of refutation
in an irrefutable manner, incontrovertibly, indisputably
irrefutable
undeniable; unable to be disproved or refuted
irrefutable
impossible to deny or disprove; "incontrovertible proof of the defendant's innocence"; "proof positive"; "an irrefutable argument"
irrefutable
An undeniable argument; unable to be disproved
irrefutable
Irrefutable evidence, statements, or arguments cannot be shown to be incorrect or unsatisfactory. The pictures provide irrefutable evidence of the incident = indisputable. an irrefutable statement, argument etc cannot be proved to be wrong, and must be accepted irrefutable evidence/proof/facts
irrefutable
{s} incapable of being refuted, incontrovertible, indisputable
irrefutable
Incapable of being refuted or disproved; indisputable
irrefutably

  الواصلة

  ir·re·fu·ta·bly

  النطق

  علم أصول الكلمات

  [ "ir-i-'fyü-t&-b&l ] (adjective.) 1620. Late Latin irrefutabilis, from Latin in- + refutare to refute.

  كلمة اليوم

  heterodox
المفضلات