infrequent

listen to the pronunciation of infrequent
الإنجليزية - التركية
her zaman olmayan
seyrek

Ben buraya seyrek olarak gelirim. Ben genellikle caddenin karşısında alışveriş yaparım. - I come here infrequently. I usually shop across the street.

sık gerçekleşmeyen
nadir

Ben nadiren fast food satın alırım, ama bundan gurur duymuyorum. - I infrequently purchase fast food, but I'm not proud of it.

infrequentlyseyrek olarak
infrequency seyreklik
nadiren

Ben nadiren fast food satın alırım, ama bundan gurur duymuyorum. - I infrequently purchase fast food, but I'm not proud of it.

{s} az bulunur
uncommon
{s} alışılmamış
infrequently
nadiren

Ben nadiren fast food satın alırım, ama bundan gurur duymuyorum. - I infrequently purchase fast food, but I'm not proud of it.

uncommon
{s} sıradışı

Çoktan seçmeli testler sıradışı değildir. - Multiple-choice tests are not uncommon.

infrequently
seyrek olarak

Ben buraya seyrek olarak gelirim. Ben genellikle caddenin karşısında alışveriş yaparım. - I come here infrequently. I usually shop across the street.

infrequently
(zarf) seyrek olarak
uncommon
az bulunur
uncommon
acayip
uncommon
yaygın olmayan
uncommon
olağandışı
uncommon
fevkalade
uncommon
uncommonlynadiren
uncommon
müstesna
uncommon
olağanüstü
uncommon
seyrek
uncommon
{s} nadir

Dünyada şişmanlığın nadir olduğu tek bölge Afrika'da Sahra çölünün güney kısmıdır. - The only remaining region in the world where obesity is uncommon is sub-Saharan Africa.

Mutfaktaki bir adam, oldukça nadir bir görüntüdür. - A man in the kitchen is quite an uncommon sight.

uncommon
olağanüstü/nadir
الإنجليزية - الإنجليزية
Not frequent; not happening frequently
uncommon
{s} happening rarely, uncommon, sporadic, occasional
not frequent; not occurring regularly or at short intervals; "infrequent outbursts of temper
Seldom happening or occurring; rare; uncommon; unusual
If something is infrequent, it does not happen often. John's infrequent visits to London. = rare frequent + infrequently in·fre·quent·ly The bridge is used infrequently. not happening often = rare   frequent
not frequent; not occurring regularly or at short intervals; "infrequent outbursts of temper"
unfrequent
ınfrequent
{a} rare, unusual, uncommon, strange
infrequently
Not frequently; rarely
infrequently
not many times; "in your 1850 church you not infrequently find a dramatic contrast between the sumptuous appointments of the building itself and the inhuman barrack-like living conditions in the church room"
infrequently
sporadically, occasionally, rarely
infrequently
Not frequently
infrequent
المفضلات