information given through dialogue explaining events leading up to the action

listen to the pronunciation of information given through dialogue explaining events leading up to the action
الإنجليزية - التركية

تعريف information given through dialogue explaining events leading up to the action في الإنجليزية التركية القاموس.

exposition
{i} sergileme
exposition
(Fotoğrafçılık) ekspozisyon
exposition
açıklama
exposition
uluslararası sergi
exposition
izahat
exposition
(Edebiyat) Serim: Oyun, roman, hikâye, masal gibi anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm
exposition
{i} yorumlama
exposition
{i} teşhir
exposition
{i} sergi, fuar
exposition
fuar/açıklama
exposition
{i} sergi

Dün bir resim sergisinin açılışına katıldım. - Yesterday I took part in the opening of the painting exposition.

الإنجليزية - الإنجليزية
exposition
information given through dialogue explaining events leading up to the action

  الواصلة

  in·for·ma·tion giv·en through di·a·logue explaining events lead·ing up to the ac·tion

  التركية النطق

  înfôrmeyşın gîvın thru dayılôg îkspleynîng ivents lidîng ʌp tı dhi äkşın

  النطق

  /ənˈfôrˈmāsʜən ˈgəvən ˈᴛʜro͞o ˈdīəˌlôg əkˈsplānəɴɢ ēˈvents ˈlēdəɴɢ ˈəp tə ᴛʜē ˈaksʜən/ /ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən ˈɡɪvən ˈθruː ˈdaɪəˌlɔːɡ ɪkˈspleɪnɪŋ iːˈvɛnts ˈliːdɪŋ ˈʌp tə ðiː ˈækʃən/

  كلمة اليوم

  sesquipedalian
المفضلات