in such circumstances

listen to the pronunciation of in such circumstances
الإنجليزية - التركية
bu gibi durumlarda
böylesi durumlarda

In such circumstances, it isimportant that precautions are taken to protectnearby structures.

in circumstances
durumlarda
in such circumstances

  التركية النطق

  în sʌç sırkımstänsız

  النطق

  /ən ˈsəʧ ˈsərkəmˌstansəz/ /ɪn ˈsʌʧ ˈsɜrkəmˌstænsəz/

  كلمة اليوم

  subserve
المفضلات