in proportion to

listen to the pronunciation of in proportion to
الإنجليزية - التركية
oranla
-e göre
nispetle e göre
oranında
nispetle
e nazaran
-e oranla
e oranlı olarak
-e oranlı olarak
nazaran
nispeten
in proportion
oranla
in proportion
orantılı olarak

Yaptığınız işin miktarı ile orantılı olarak para alırsınız. - You get paid in proportion to the amount of the work you do.

Gelir vergisi oranı maaş artışı ile orantılı olarak artar. - The income tax rate increases in proportion to the salary increase.

in proportion
mantıklı bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
agreeing in amount, magnitude, or degree; "the figures are large but the corresponding totals next year will be larger"
in proportion
pro rata
in proportion
proportionately
in proportion to

  الواصلة

  in pro·por·tion to

  التركية النطق

  în prıpôrşın tı

  النطق

  /ən prəˈpôrsʜən tə/ /ɪn prəˈpɔːrʃən tə/

  علم أصول الكلمات

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات