in despite of

listen to the pronunciation of in despite of
الإنجليزية - التركية
rağmen
karşı koyarak
-e rağmen
-e karşın
bununla beraber
yine de
karşın
in despite of

  الواصلة

  in de·spite of

  التركية النطق

  în dîspayt ıv

  النطق

  /ən dəˈspīt əv/ /ɪn dɪˈspaɪt əv/

  علم أصول الكلمات

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  كلمة اليوم

  milliner
المفضلات