in a state of sulky dissatisfaction

listen to the pronunciation of in a state of sulky dissatisfaction
الإنجليزية - التركية

تعريف in a state of sulky dissatisfaction في الإنجليزية التركية القاموس.

dissatisfied
{s} tatminsiz

O her zaman tatminsiz. - He's always dissatisfied.

Kararımızdan tatminsiz misiniz? - Are you dissatisfied with our decision?

disgruntled
canı sıkılmış
disgruntled
bozulmuş
disgruntled
ters huylu
disgruntled
(at/with ile) üzgün
disgruntled
düş kırıklığına uğramış
dissatisfied
tatmin etme(mek)
in a state
bir devlet
disgruntled
{s} hoşnutsuz, canı sıkkın
disgruntled
huzursuz
disgruntled
{s} hoşnutsuz

Tom hoşnutsuz görünüyor. - Tom looks disgruntled.

Tom biraz hoşnutsuzdu. - Tom was a little disgruntled.

disgruntled
{s} şikâyetçi
disgruntled
{s} huysuz
disgruntled
{s} kırgın

Bir kırgın işçinin bombayı koyan kişi olduğunu düşünüyoruz. - We think a disgruntled employee was the one who planted the bomb.

dissatisfied
{s} hoşnutsuz

Bu iyi bir uzlaşma.Hiç kimseyi hoşnutsuz bırakmaz. - It's a good compromise. It won't leave anyone dissatisfied.

Hoşnutsuz olduğumu düşünmeni istemiyorum. - I don't want you to think I'm dissatisfied.

dissatisfied
{s} memnuniyetsiz
dissatisfied
tatmin etme
الإنجليزية - الإنجليزية
dissatisfied
disgruntled
in a state
agitated and anxious
in a state of sulky dissatisfaction
المفضلات