inşa

listen to the pronunciation of inşa
التركية - الإنجليزية
{i} construction

The construction of the hospital is about to end. - Hastane inşaatı bitmek üzere.

A crane raises heavy construction materials. - Bir vinç ağır inşaat malzemelerini kaldırır.

fabric
literary composition, writing
building

Many years have been spent in building the tower. - Kulenin inşa edilmesinde yıllar harcandı.

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

1.construction
construction, building, erection
{i} build

That architect builds very modern houses. - O mimar çok modern evler inşa ediyor.

Many years have been spent in building the tower. - Kulenin inşa edilmesinde yıllar harcandı.

erection
constructed of
inşa etmek
construct
inşa etmek
build

We came here to build a new town. - Yeni bir kasaba inşa etmek için buraya geldik.

His plan is to build a bridge over that river. - Onun planı o nehir üzerinde bir köprü inşa etmektir.

yeniden inşa etmek
rebuild

Layla wanted to rebuild her marriage. - Leyla evliliğini yeniden inşa etmek istedi.

Our task is to rebuild the wall. - Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir.

inşa etmek
erect

Sandbags can be used to erect a temporary wall to protect against floods. - Kum torbaları sele karşı korumak için geçici bir duvar inşa etmek için kullanılabilir.

inşa etmek
to build, to construct, to erect, to raise
inşa edilme
be built
inşa edilmek
be built
inşa edilmemiş
unbuilt
inşa edivermek
knock together
inşa etme
construction
inşa etmek
rear
inşa etmek
to build, construct
inşa etmiş tarihi
built
inşa halinde
under construction
inşa halinde
in process of construction
inşa etmek
found
yeniden inşa etmek
reconstruct

Japan has to reconstruct its economy. - Japonya, ekonomisini yeniden inşa etmek zorunda.

inşa etmek
make
inşa etmek
put up
Türk gemi inşa sanayi
(Hukuk) Turkish shipbuilding industry
doğuya doğru inşa etme
orientation
gemi inşa mühendisi
shipbuilder
geride inşa etme
setback
harekat alanı harp zamanı inşa amiri
(Askeri) theater wartime construction manager
inşa etmek
raise
içeri hizada inşa etme
setback
petek inşa etmek
(Arılık) building comb
sualtı inşa timi
(Askeri) underwater construction team
tekrar inşa
reconstruction
zihinsel inşa
(Hukuk) construction
التركية - التركية
Düz yazı, nesir
Düz yazı
Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim
Kaleme alma, yazıya dökme
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
Yazıya dökme, kaleme alma
(Osmanlı Dönemi) yapma, vücuda getirme; yaratma
İNŞA
(Osmanlı Dönemi) Güzel nesir halinde yazı yazmak veya güzel yazılmış nesir halindeki yazı.Çeşitli mektuplaşma ve güzel yazma için mektup, tezkere, istida (dilekçe), tebrik, tâziyenâme, sened v.s. örneklerini içinde toplayan kitaba da inşâ veya inşâ rehberi denir.("İnşâ ve terkib" tabir edilen mevcud olan anasır ve eşyadan toplamak suretiyle ona vücud vermektir. Eğer cilve-i ferdiyete ve Sırr-ı ehadiyete göre olsa, hadsiz
İNŞA
(Osmanlı Dönemi) Yapma. Vücuda getirme. Terkib etme. Bir şey peyda etmek
İNŞA
(Osmanlı Dönemi) Edb: Yazı dersi. Nesir yazmak
İNŞA
(Osmanlı Dönemi) Yaratma
inşa etmek
Kurmak, yapmak
inşa
المفضلات