illustration, interpretation

listen to the pronunciation of illustration, interpretation
الإنجليزية - التركية

تعريف illustration, interpretation في الإنجليزية التركية القاموس.

explanation
{i} izah

Mesele hiçbir izaha imkan vermiyor. - The matter admits of no explanation.

Tüm açıklama izaha muhtaç. - The entire statement is in need of explanation.

explanation
{i} açıklama

Tom'un açıklaması çok ayrıntılı. - Tom's explanation is very elaborate.

Onun açıklamasını hatırlayamıyorum. - I can't remember his explanation.

explanation
anlamlandırma
explanation
{i} açıklama, izah; izahat
explanation
{i} anlam

Tom açıklamanı anlamış gibi görünmüyordu. - Tom didn't seem to understand your explanation.

Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme. - Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.

explanation
{i} yorum
explanation
{i} manâ
explanation
(Tıp) İzah etme, açıklama, yorumlama
explanation
{i} tanımlama
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} explanation
illustration, interpretation
المفضلات