ilkeli

listen to the pronunciation of ilkeli
التركية - الإنجليزية
principled

Tom is principled, isn't he? - Tom ilkeli, değil mi?

ilke
principle

He sticks to his principles. - O, ilkelerine bağlıdır.

Hope, not fear, is the creative principle in human affairs. - Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir.

ilkeli olmak
have principles
ilkeli olmak
be principled
ilke
{i} tenet
ilke
{i} basis
ilke
{i} guideline
ilke
motto
ilke
(Ticaret) norm
ilke
precept
ilke
principal
ilke
(Dilbilim) maxim
ilke
teaching
ilke
rule

Majority rule is a basic principle of democracy. - Çoğunluk kuralı demokrasinin temel ilkesidir.

ilke
rudiments
ilke
gospel
ilke
cause

When we hear of a divorce we assume that it was caused by the inability of those two people to agree upon fundamentals. - Bir boşanma duyduğumuzda biz bunun o iki kişinin temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varma yetersizliğinden kaynaklandığını varsayıyoruz.

ilke
doctrine
ilke
{i} Canon
ilke
{i} law
ilke
basic unit: Atomlar, cisimleri oluşturan ilkelerdir. Atoms are the basic units of which material things are composed
ilke
{i} keynote
ilke
principle; element, basic unit; basis
ilke
(Hukuk) basis, principle
ilke
principle; (a) fundamental, (an) essential
İlke
policy

Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy. - Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır.

That would violate our policy. - Bu bizim ilkelerimizi ihlal eder.

الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف ilkeli في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

ilke
Same - Geoffrey Chaucer
ilke
Same
التركية - التركية

تعريف ilkeli في التركية التركية القاموس.

ilke
Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öge, unsur
ilke
Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır
ilke
Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip
ilke
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
ilke
Prensip
ilke
Temel bilgi
ilke
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner
ilke
Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç
ilke
Davranış kuralı
İLKE
(Osmanlı Dönemi) Bak: Unsur - Umde - Mebde
İlke
(Hukuk) UMDE
ilkeli
المفضلات