ifraz

listen to the pronunciation of ifraz
التركية - الإنجليزية
التركية - التركية
Bir toprak parçasını veya arsayı parçalara ayırma, parselleme
Ayırma, parselleme, parselasyon
Arazinin parsellenmesi
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesi
Salgı
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
İFRAZ
(Osmanlı Dönemi) Farzedip vermek
İFRAZ
(Osmanlı Dönemi) Vazifeye tayin etmek
İFRAZ
(Hukuk) Arazinin parçalanması, bölüştürülmesi
ifraz etmek
Salgılamak
ifraz etmek
Bir araziyi bölmek, parsellere ayırmak
İFRAZ HAZİNESİ
(Osmanlı Dönemi) Tar: Kullanılmayan kıymetli eşyanın saklandığı yer. Bu gibi kıymetli şeylerden ikinci dereceden olanların muhafaza olunduğu yere de "Bodrum Hazinesi" denilirdi
ifraz
المفضلات