idle or foolish and irrelevant talk

listen to the pronunciation of idle or foolish and irrelevant talk
الإنجليزية - الإنجليزية
blether
prattle
idle talk
prate
idle or foolish and irrelevant talk

  الواصلة

  i·dle or fool·ish and ir·rel·e·vant talk

  التركية النطق

  aydıl ır fulîş ınd îrelıvınt tôk

  النطق

  /ˈīdəl ər ˈfo͞oləsʜ ənd əˈreləvənt ˈtôk/ /ˈaɪdəl ɜr ˈfuːlɪʃ ənd ɪˈrɛləvənt ˈtɔːk/

  كلمة اليوم

  hypercorrection
المفضلات