hokkabaz

listen to the pronunciation of hokkabaz
التركية - الإنجليزية
juggler

I'm a pretty good juggler. - Ben oldukça iyi bir hokkabazım.

Tom is a very good juggler. - Tom çok iyi bir hokkabaz.

juggler, conjurer, conjuror; cheat, confidence trickster
cheat, trickster, swindler, sharper, con man, con artist, double-dealer, crook
dishonest, tricky, double-dealing, crooked; shifty, slippery, shady
juggler; conjurer
illusionist
prestidigitator
conjurer
conjuror
confidence trickster
maslician
conjure
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Elçabukluğu ile birtakım şaşırtıcı oyunlar göstermeyi kendine meslek edinmiş kişi
(Osmanlı Dönemi) Mc: Başkalarını aldatarak yalan ve hile ile iş çeviren kimse
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
Başkalarını aldatarak yalan dolanla iş gören
hokkabaz
المفضلات