hedef bölgesi; çalışan donanım; harekat sahası; harekat aeroloji meteoroloji ve

listen to the pronunciation of hedef bölgesi; çalışan donanım; harekat sahası; harekat aeroloji meteoroloji ve
التركية - الإنجليزية
(Askeri) objective area; operating assembly; operational area; Operations Aerology shipboard METOC division
hedef bölgesi; çalışan donanım; harekat sahası; harekat aeroloji meteoroloji ve

    الواصلة

    he·def böl·ge·si; ça·lı·şan do·na·nım; ha·re·kat sa·ha·sı; ha·re·kat a·e·ro·lo·ji me·te·o·ro·lo·ji ve

    النطق

    كلمة اليوم

    nuptial
المفضلات