hayalî

listen to the pronunciation of hayalî
التركية - الإنجليزية
visionary
hayali
imaginary

Mary has an imaginary friend. - Mary'nin hayali bir arkadaşı var.

I don't believe that Santa Claus is imaginary. - Noel Babanın hayali olduğuna inanmıyorum.

hayali
visionary
hayali
faerie
hayali
fictitious

Centrifugal force is a fictitious force. - Santrifüj kuvveti hayali bir kuvvettir.

Come on, how often do you think a fictitious character needs to change clothes? - Hadi, hayali bir karakterin ne sıklıkta giysileri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorsun?

hayali
imaginative
hayali
aerial
hayali
airy
hayali
illusive
hayali
romantic
hayali
fictive
hayali
fantastic, imaginary
hayali
imaginary, fantastic
hayali
unreal
hayali
illusory
hayali
cardboard box
hayali
ham impossible scheme, wild idea
hayali
delusive
hayali
fantastical
hayali
faery
hayali
fanciful
hayali
fictional
hayali
phantom
hayali
fantastic
hayali
puppeteer (of a shadow show)
hayali
phantasmal
hayali
insubstantial
hayali
ideal
hayali
chimerical
hayali karate
karate dream
Hayali bir avrupa ülkesi
Ruritania
hayali altın şehir
El Dorado
hayali cennet
Shangri-la
hayali görüntü
phantasm
hayali görüntü
phantasmata
hayali görüntü
phantom
hayali hikâyeler yazan kimse
fabulist
hayali işlerle meşgul
otherworldly
hayali oyuncu
(iskambil) dummy
hayali plan
castles in spain
hayali plan
castles in the air
hayali yer
cloud cuckooland
hayali çek
(Ticaret) bogus check
hayali şey
bubble
hayali şey
myth
hayali
chimeric
hayali
fabulous
hayali
fabled
hayali
notional
hayali
dreamlike
hayali
spectral
düş ile ilgili, hayalî
about falling, dream
hayali
fıctıonal
hayali
imaginery
bir toptan hedefe uzanan hayali düz hat
(Askeri) gun-target line
favori hayali karakter
favorite fictional character
hayali
assume
hayali
aeriform
hayali
{s} unsubstantial
hayali
assumed
hayali
delusion
hayali
myth
hayali
utopian
hayali
{s} subjective
kısmen hayali
semifictional
kısmen hayali olarak
semifictionally
çocukluktan kalma ana ve baba hayali
imago
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Hayal, yahut halk dili ile "Karagöz" oynatanlar
(Osmanlı Dönemi) Hayale âit. Hayale mensub ve müteallik
hayali
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
hayali
Karagöz oynatan kimse, hayalci, karagözcü
hayâli
(Osmanlı Dönemi) hayale âit, hayalle ilgili
hayali ihracat
Mal ihraç ediyormuş gibi göstererek alınan fatura karşılığının vergi iadesini haksız olarak devletten tahsil etme
الإنجليزية - التركية

تعريف hayalî في الإنجليزية التركية القاموس.

visionary ileriyi gören, görüs gücü olan; düssel, hayali
hayalci, hayalperest
hayalî
المفضلات