having more than one possible meaning or interpretation

listen to the pronunciation of having more than one possible meaning or interpretation
الإنجليزية - التركية

تعريف having more than one possible meaning or interpretation في الإنجليزية التركية القاموس.

more than one
birçok defa
more than one
birden fazla

Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı. - Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other.

Birden fazla sorunumuz var gibi görünüyor. - It seems we have more than one problem.

الإنجليزية - الإنجليزية
Ambiguous
having more than one possible meaning or interpretation

  الواصلة

  ha·ving more than one pos·si·ble mean·ing or in·ter·pre·ta·tion

  التركية النطق

  hävîng môr dhın hwʌn päsıbıl minîng ır întırprîteyşın

  النطق

  /ˈhavəɴɢ ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈpäsəbəl ˈmēnəɴɢ ər ənˌtərprəˈtāsʜən/ /ˈhævɪŋ ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈpɑːsəbəl ˈmiːnɪŋ ɜr ɪnˌtɜrprɪˈteɪʃən/

  كلمة اليوم

  abend
المفضلات