have compassion for someone

listen to the pronunciation of have compassion for someone
الإنجليزية - التركية
(Konuşma Dili) merhamet duymak
(Konuşma Dili) onun için üzülmek
have compassion for someone

  الواصلة

  have com·pas·sion for some·one

  التركية النطق

  häv kımpäşın fôr sʌmwʌn

  النطق

  /ˈhav kəmˈpasʜən ˈfôr ˈsəmˌwən/ /ˈhæv kəmˈpæʃən ˈfɔːr ˈsʌmˌwʌn/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات