hatırat

listen to the pronunciation of hatırat
التركية - الإنجليزية
memoirs, recollections, memories, reminiscences
memoirs, recollections
memories
reminiscence
التركية - التركية
Anılar, andaç
(Osmanlı Dönemi) hatıralar
HATIRAT
(Osmanlı Dönemi) (Hâtıra. C.) Hâtıralar. Hatırda kalan şeyler
HATIRAT
(Osmanlı Dönemi) Edb: Bir adamın yaşadığı zamana, bulunduğu işlere, görüştüğü kimselere dair düşüncelerini ve duygularını hâvi olmak üzere yazdığı eser.... Acaba Hâlık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebeb var ki; en ince ve en gizli hâtırat-ı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali, âhiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüzbin boğucu emvacından kurtaracak, hâşâ; Zat-ı Vacib-ül Vücud'dan başka hiçbir şey, hiçbir cihette Onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve
hatırat
المفضلات