harshly, severely

listen to the pronunciation of harshly, severely
الإنجليزية - التركية

تعريف harshly, severely في الإنجليزية التركية القاموس.

hardly
ancak

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

hardly
zorla

Söylediği şeyi zorla anlayabildim. - I could hardly make out what she said.

Sen beni aradığında otelde zorla kayıt yaptırdım. - I had hardly checked in at the hotel when he called me.

hardly
güç belâ

Güç bela okula varmıştım ki zil çaldı. - I had hardly reached the school when the bell rang.

Tom bütün gün güç bela bir söz söyledi. - Tom hardly said a word all day.

hardly
zorlukla

Bar öyle kalabalıktı ki, zorlukla hareket ediliyordu. - The bar was so crowded you could hardly move.

Buna zorlukla inanabiliyorum. - I can hardly believe this.

hardly
dar darına
hardly
gücü gücüne
hardly
güçbela
hardly
nadiren

Tom nadiren soru sorar. - Tom hardly ever asks questions.

hardly
hiç

O kadar fakir doğdu ki hiç okul eğitimi almadı. - He was born so poor that he received hardly any school education.

O, neredeyse hiç kimya çalışmaz. - He hardly studies chemistry.

hardly
hiç değil
hardly
yeni yeni
hardly
hemen hemen hiç

Hemen hemen hiç yağmur yağmıyor. - It's hardly raining at all.

Sizin fikirleriniz hemen hemen hiç pratik değil. - Your ideas are hardly practical.

hardly
sertçe
hardly
neredeyse hiç

O, neredeyse hiç kimya çalışmaz. - He hardly studies chemistry.

Ne yazık ki neredeyse hiç Almanca konuşamıyorum. - Unfortunately I hardly speak any German.

hardly
zorla, güçlükle, güçbela
hardly
acımasızca
hardly
hemen hemen: Hardly anything was left. Hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı. I hardly knew her. Tanışıklığımız
الإنجليزية - الإنجليزية
hardly
harshly, severely
المفضلات