harding

listen to the pronunciation of harding
الإنجليزية - التركية

تعريف harding في الإنجليزية التركية القاموس.

hard
{s} sert

Elmas doğal olarak serttir. - Diamond is essentially hard.

Bütün gece rüzgar sert esiyordu. - It was blowing hard all night.

hard
{s} çetin

Tom bizim en çetin işçilerimizden biridir. - Tom is one of our hardest workers.

Tom her zaman iş başında çetin. - Tom is always hard at work.

hard
{s} katı

O, yumurtalarını katı haşlanmış seviyor. - She likes her eggs hard-boiled.

Ben yumurtayı katı kaynattım. - I hard-boiled an egg.

hard
zor

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - It's hard to learn a foreign language.

hard
sert penis

Onun sert penisine dokundum. - I touched his hard penis.

hard
büyük bir gayretle
hard
(Askeri) alabanda
hard
dayanıklı
hard
erkek

Sınıftaki bütün erkek çocukları çok çalıştı. - All the boys in class worked hard.

Tüm erkekler çalışkandır. - All the men are hardworking.

hard
sağlam

Onlar birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için çok uğraştılar. - They tried very hard to gain an advantage over one another.

Onların evde kalmasını sağlamak için çok uğraştım fakat onlar beni dinlemeyi reddettiler. - I tried hard to make them stay home, but they refused to listen to me.

hard
(Askeri) son hadde kadar
hard
sert güç
hard
çekek
hard
çok

O çok çalışan bir öğrencidir. - She is a student who studies very hard.

İngilizce çok zor, değil mi? - English is pretty hard, isn't it?

hard
zorluk
hard
kolayca kırılmayan
hard
acı (su)
hard
aşırı ölçüde
hard
çok soğuk (mevsim/hava)
hard
kask
hard
şiddetle
hard
kuvvetle

Elit askerler en özel kuvvetlerden daha fazla eğitilir. - Elite soldiers are trained even harder than most special forces.

Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm. - I strongly suggest that you study harder.

hard
hızla

Yazılım donanımın hızlanmasından daha hızlı yavaşlıyor. - Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster.

Öğrenci sıkı çalıştığından beri hızla ilerliyor. - Since the student has worked very hard, he is making rapid progress.

hard
aksilik
hard
kuvvetli
hard
terslik
hard
sert (söz)
hard
sertlik
hard
fena halde
hard
güçlükle

Tom acıya güçlükle katlanabiliyordu. - Tom could hardly stand the pain.

Bazı yıldızlar çıplak gözle güçlükle görülebilmektedir. - Some stars are hardly visible to the naked eye.

hard
tıkız
hard
ancak

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

hard
berk
hard
kazık
hard
acımasız

Kader bana acımasız bir ders verdi. - Fate taught me a hard lesson.

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

hard
sıkıca

Bisikletin pedallarına sıkıca asılıyordu. - He was pumping the pedals of the bicycle hard.

hard
zor güç
hard
kireçli
hard
sert (içki)
hard
yanında

Hırdavatçı dükkanı parkın yanındadır. - The hardware store is near the park.

hard
(on ile) katı
hard
zorlu

Birçoğu sömürgecilik altında uzun süre baskı ve zorluktan çekti. - Many have long suffered oppression and hardship under colonialism.

Birçok zorlukların üzerine gitmek zorundasın. - You have to go through many hardships.

hard
tatsız

Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez. - Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

hard
zalim
hard
güçlük dolu
hard
yoğun

Yoğun sis nedeniyle, sokağı görmek zordu. - Because of the thick fog, the street was hard to see.

Yoğun yağmur yağdığı için okula geç kaldık. - We were late for school because it was raining hard.

hard
büyük gayretle
hard
merhametsiz
hard
bağımlı kılan
hard
kuvvet isteyen
hard
çok miktarda
hard
alışkanlık yapan
hard
(su) sert
hard
hoşgörüsüz
hard
{s} sıkı

Keşke sınav için daha sıkı çalışsaydım. - If only I had studied harder for the exam.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the exam.

hard
zorla

Tom partide ne giyeceğine karar vermede zorlanıyor. - Tom is having a hard time deciding what to wear to the party.

Biz çok çalışmak için zorlandık. - We were forced to work hard.

hard
aşırı

Bu onun için aşırı derecede zordur. - This is extremely hard for him.

Onu gördüğümde çok aşırı güldüm. - I laughed very hard when I saw that.

hard
nasırlı
hard
ekşi
hard
güç

Tom güçlükle yürüyebiliyordu. - Tom could hardly walk.

Tom Mary'yi görmek için güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait to see Mary.

hard
büyük

O, kimsenin hayal edemeyeceği en büyük sıkıntıya katlandı. - He put up with the greatest hardship that no one could imagine.

Büyükannem biraz ağır işitir. Yani hafifçe sağırdır. - My grandmother is hard of hearing. In other words she is slightly deaf.

hard
çok, büyük bir gayretle: They worked hard. Çok çalıştılar. Try hard! Çok gayret et!
hard
ağır

Tom kulağı ağır işitiyor gibi davranıyordu. - Tom pretended to be hard of hearing.

Kendini ağırdan satan kızlardan hoşlanmam. - I don't like girls who play hard to get.

hard
{s} katı, sert, pek
hard
yakın

Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok. - Tom has hardly any close friends.

Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi. - Hardly anyone has seen this animal up close.

hard
eksi

O, deneyim eksikliğini telafi etmek için çok çalıştı. - He worked hard to make up for his lack of experience.

hard
şiddetle, kuvvetle: The wind's blowing hard
hard
acı gram
hard
{s} acı, ağır, sert (söz)
hard
adv.sıkı: adj.zor,sert
hard
{s} şiddetli

Yağmur iyi ve şiddetli yağıyordu. - It was raining good and hard.

Şiddetli yağmur yağmaya başladı. - It began raining hard.

hard
{s} ekşimiş
hard
(Askeri) PLAJ RAMPASI: Araç ve malzemeyi doğrudan doğruya çıkarma araçlarına yüklemek veya bunlardan boşaltmak maksadıyla, bir kıyıda suya doğru uzatılarak sertleştirilen kısım
hard
kalın sesli cimri
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} male first name; family name; Warren Gamaliel Harding (1865-1923), 29th president of the United States (1921-23)
An English and Irish surname, originally a patronymic from Hard
The 29th President of the United States (1921-1923), who made several misguided appointments that led to a corrupt administration. He died in office
29th President of the United States; two of his appointees were involved in the Teapot Dome scandal (1865-1823)
hard
Near, close
hard
Compactly

The lake had finally frozen hard.

hard
Having a comparatively larger or a ninety-degree angle

At the intersection, there are two roads going to the left. Take the hard left.

hard
A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
hard
Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise
hard
With difficulty

His degree was hard earned.

hard
Demanding a lot of effort to endure

a hard life.

hard
Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
hard
severe, harsh, unfriendly, brutal
hard
With much force or effort

Think hard on your choices.

hard
{a} close, nearly, diligently, fast, costive
hard
{a} firm, solid, difficult, unkind, niggardly
Hard
durous
Warren G Harding
born Nov. 2, 1865, Caledonia, Ohio, U.S. died Aug. 2, 1923, San Francisco, Calif. 29th president of the U.S. (1921-23). He became a newspaper publisher in Marion, Ohio, where he was allied with the Republican Party's political machine. He served successively as state senator (1899-1902), lieutenant governor (1903-04), and U.S. senator (1915-21), supporting conservative policies. At the deadlocked 1920 Republican presidential convention, he was chosen as the compromise candidate. Pledging a "return to normalcy" after World War I, he defeated James Cox with more than 60% of the popular vote, the largest margin to that time. On his recommendation, Congress established a budget system for the federal government, passed a high protective tariff, revised wartime taxes, and restricted immigration. His administration convened the Washington Conference (1921-22). His ill-advised cabinet appointments, including Albert Fall as secretary of the interior, led to the Teapot Dome scandal and earned his administration a reputation for corruption. After a vacation in Alaska in mid-June 1923, he arrived in San Francisco reportedly suffering from food poisoning and other ailments; he died there under unclear circumstances. He was succeeded by his vice president, Calvin Coolidge
Warren Gamaliel Harding
born Nov. 2, 1865, Caledonia, Ohio, U.S. died Aug. 2, 1923, San Francisco, Calif. 29th president of the U.S. (1921-23). He became a newspaper publisher in Marion, Ohio, where he was allied with the Republican Party's political machine. He served successively as state senator (1899-1902), lieutenant governor (1903-04), and U.S. senator (1915-21), supporting conservative policies. At the deadlocked 1920 Republican presidential convention, he was chosen as the compromise candidate. Pledging a "return to normalcy" after World War I, he defeated James Cox with more than 60% of the popular vote, the largest margin to that time. On his recommendation, Congress established a budget system for the federal government, passed a high protective tariff, revised wartime taxes, and restricted immigration. His administration convened the Washington Conference (1921-22). His ill-advised cabinet appointments, including Albert Fall as secretary of the interior, led to the Teapot Dome scandal and earned his administration a reputation for corruption. After a vacation in Alaska in mid-June 1923, he arrived in San Francisco reportedly suffering from food poisoning and other ailments; he died there under unclear circumstances. He was succeeded by his vice president, Calvin Coolidge
Warren Gamaliel Harding
(1865-1923) 29th president of the United States (1921-1923)
Warren Harding
the twenty-ninth president of the US, from 1921 to 1923 (1865-1923)
hard
Difficult to accomplish; full of obstacles; laborious; fatiguing; arduous; as, a hard task; a disease hard to cure
hard
Resistant to pressure
hard
Hard water contains a lot of calcium compounds that stop soap making bubbles and sometimes appear as a deposit in kettles and baths. soft
hard
It is said of an acid wine
hard
Difficult to bear or endure; not easy to put up with or consent to; hence, severe; rigorous; oppressive; distressing; unjust; grasping; as, a hard lot; hard times; hard fare; a hard winter; hard conditions or terms
hard
If you work hard doing something, you are very active or work intensely, with a lot of effort. I'll work hard. I don't want to let him down Am I trying too hard? Hard is also an adjective. I admired him as a true scientist and hard worker
hard
You can use hard to indicate that something happens intensely and for a long time. I've never seen Terry laugh so hard It was snowing hard by then
hard
Not easy or agreeable to the taste; harsh; stiff; rigid; ungraceful; repelling; as, a hard style
hard
Hard evidence or facts are definitely true and do not need to be questioned. There are probably fewer hard facts about the life of Henry Purcell than that of any other great composer since the Renaissance
hard
Something that is hard is very firm and stiff to touch and is not easily bent, cut, or broken. He shuffled his feet on the hard wooden floor Something cold and hard pressed into the back of his neck. soft + hardness hard·ness He felt the hardness of the iron railing press against his spine
hard
If a person or their expression is hard, they show no kindness or sympathy. His father was a hard man gentle
hard
adj [difficult/not easy (Learning English is not ~ )] susah 2 adj [not soft (The apple is ~ I can't bite it )] keras 3 adv [with a lot of effort (He hit the nail ~ )] keras
hard
If you take something hard, you are very upset or depressed by it. Maybe I just took it too hard. adj. hard coal hard disk hard water strong and hard punishment Townes Charles Hard
hard
{s} rigid, stiff; difficult
hard
If you feel hard done by, you feel that you have not been treated fairly. The hall porter was feeling hard done by at having to extend his shift
hard
With much strength or energy
hard
Stiff, with pronounced tannins; undeveloped
hard
A wine that has not aged enough to achieve a proper balance
hard
High acidity and/or tannin content leading to a sensation of dryness in the mouth, a degree of puckery-ness Useful for detecting young red wines suitable for aging Characteristic preferred in dry white wines that will accompany shellfish
hard
Something that is hard is very difficult to do or deal with. It's hard to tell what effect this latest move will have Our traveller's behaviour on the journey is hard to explain That's a very hard question. = difficult easy
hard
not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure; "a difficult task"; "nesting places on the cliffs are difficult of access"; "difficult times"; "a difficult child"; "found himself in a difficult situation"; "why is it so hard for you to keep a secret?"
hard
If you say that something is hard on a person or thing, you mean it affects them in a way that is likely to cause them damage or suffering. The grey light was hard on the eyes These last four years have been hard on them
hard
If someone plays hard to get, they pretend not to be interested in another person or in what someone is trying to persuade them to do. I wanted her and she was playing hard to get
hard
characterized by toilsome effort to the point of exhaustion; especially physical effort; "worked their arduous way up the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the project"; "set a punishing pace"
hard
slowly and with difficulty; "prejudices die hard"
hard
Difficult, mentally or judicially; not easily apprehended, decided, or resolved; as a hard problem
hard
Descriptive term for cooked cheeses
hard
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
hard
If you look, listen, or think hard, you do it carefully and with a great deal of attention. You had to listen hard to hear the old man breathe Hard is also an adjective. It might be worth taking a long hard look at your frustrations and resentments
hard
dried out; "hard dry rolls left over from the day before" unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break" not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock" metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb" of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor" very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow" with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard" to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left" slowly and with difficulty; "prejudices die hard" causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure" with firmness; "held hard to the railing" earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused" with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard" very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening" into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
hard
1 Describes a scene, negative, or print of high contrast Opposite: soft or low contrast 2 Describes a printing paper emulsion of high contrast such as grades 5 and 6
hard
Rigid in the drawing or distribution of the figures; formal; lacking grace of composition
hard
Tasting term describing a wine which is excessively tannic, bitter or astringent and which lacks fruitiness
hard
Firm; a quality that usually results from high acidity or tannins Often a descriptor for young red wines
hard
with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard"
hard
with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard"
hard
Close or near
hard
With tension or strain of the powers; violently; with force; tempestuously; vehemently; vigorously; energetically; as, to press, to blow, to rain hard; hence, rapidly; nimbly; as, to run hard
hard
Difficult to please or influence; stern; unyielding; obdurate; unsympathetic; unfeeling; cruel; as, a hard master; a hard heart; hard words; a hard character
hard
metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb"
hard
strenuously, with great effort; to the full extent; intently; to the extreme limit
hard
unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break"
hard
Wanting softness or smoothness of utterance; harsh; as, a hard tone
hard
A geometric element (such as a boundary or a bottom face) that the tool cannot pass beyond
hard
If you have a hard life or a hard period of time, your life or that period is difficult and unpleasant for you. It had been a hard life for her Those were hard times. = tough + hardness hard·ness In America, people don't normally admit to the hardness of life
hard
A secondary coffee taste sensation characterized by a predominantly stinging, sour sensation on the posterior sides of the tongue Caused by higher-than-normal percentage of sour acids and an insufficient percentage of either sugars or salts Coffee that strikes the palette by mixed sensation Bitterness and astringency are not are not enveloped by roundness of body A hard coffee is poorly balanced Indicates the quality of the coffee ranking as a matter of degree from strictly soft, soft, softish, softish/hardish, hardish, hard, Rioy
hard
not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock"
hard
dried out; "hard dry rolls left over from the day before"
hard
something which cannot be squashed easily
hard
Tending toward steeliness, but not quite shrill Often the result of a moderate frequency response hump centered around 6kHz, sometimes also caused by small amounts of distortion
hard
A beer with some astringency and perhaps excess bitterness, not toned or softened by body or aromatic notes
hard
of a drinker or drinking; indulging intemperately; "does a lot of hard drinking"; "a heavy drinker"
hard
Uneasily; vexatiously; slowly
hard
Rough; acid; sour, as liquors; as, hard cider
hard
If you strike or take hold of something hard, you strike or take hold of it with a lot of force. I kicked a dustbin very hard and broke my toe. Hard is also an adjective. He gave her a hard push which toppled her backwards into an armchair
hard
pungent tea, desired in some Assam teas
hard
earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused"
hard
With pressure; with urgency; hence, diligently; earnestly
hard
Requiring a lot of effort to do or understand
hard
Of water, high in dissolved calcium compounds
hard
Unquestionable
hard
If someone is hard put to do something or, in British English if they are hard pushed to do something, they have great difficulty doing it. Mr Morton is undoubtedly cleverer than Mr Kirkby, but he will be hard put to match his popularity
hard
A problem is hard for a class if everything in the class can be reduced to it (under some notion of reduction) If a problem is in a class and hard for the class, then it's complete for the class Beware; hard and complete are not synonyms!
hard
to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left"
hard
If you are hard on someone, you treat them severely or unkindly. Don't be so hard on him. soft Hard is also an adverb. He said the security forces would continue to crack down hard on the protestors
hard
Not easily penetrated, cut, or separated into parts; not yielding to pressure; firm; solid; compact; applied to material bodies, and opposed to soft; as, hard wood; hard flesh; a hard apple
hard
Hard work involves a lot of activity and effort. Coping with three babies is very hard work Their work is hard and unglamorous, and most people would find it boring
hard
If you say that something is hard going, you mean it is difficult and requires a lot of effort. The talks had been hard going at the start
hard
Young, harsh, and overly tannic wines that need aging to improve and mellow
hard
having undergone fermentation; "hard cider"
hard
To be hard hit by something means to be affected very severely by it. California's been particularly hard hit by the recession
hard
To harden; to make hard
hard
of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor"
hard
Difficult to resist or control; powerful
hard
with firmness; "held hard to the railing"
hard
of speech sounds
hard
Hard drugs are very strong illegal drugs such as heroin or cocaine. soft
hard
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours"
hard
having a high alcoholic content; "hard liquor"
hard
So as to raise difficulties
hard
With difficulty; as, the vehicle moves hard
hard
Having disagreeable and abrupt contrasts in the coloring or light and shade
hard
Sexually aroused
hard
Of drink, strong
hard
An image with high contrast and harsh tones
hard
indulging excessively; "he drank heavily"
hard
very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow"
hard
When dry, moderately resistant to pressure; can be broken with difficulty between thumb and forefinger
hard
causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure"
hard
Abrupt or explosive in utterance; not aspirated, sibilated, or pronounced with a gradual change of the organs from one position to another; said of certain consonants, as c in came, and g in go, as distinguished from the same letters in center, general, etc
hard
A ford or passage across a river or swamp
hard
firm, not yeilding to pressure HOLE small are large openings within objects HOT having great heat or high tempature
hard
very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening"
harding
المفضلات