hard working

listen to the pronunciation of hard working
الإنجليزية - التركية

تعريف hard working في الإنجليزية التركية القاموس.

hardworking
çalışkan

Bay Kondo, şirketindeki en çalışkandır. - Mr Kondo is the most hardworking in his company.

Tom sınıftaki herhangi bir öğrenciden daha çalışkandır. - Tom is more hardworking than any other student in his class.

hard work
ağır iş

Ağır iş için teşekkürler. - Thanks for the hard work.

hardworking
çok çalışkan

Tom çok çalışkan bir öğrencidir. - Tom is a very hardworking student.

Tom çok çalışkan değil. - Tom isn't very hardworking.

hard work
sıkı çalışma

Ebeveynler çocuklarını dürüstlük ve sıkı çalışmanın önemi üzerine etkilemeye çalışıyorlar. - Parents try to impress upon their children the importance of honesty and hard work.

Başarınız sıkı çalışmanızın sonucudur. - Your success is the result of your hard work.

hard-working
çok çalışkan

Çinliler çok çalışkan bir halktır. - The Chinese are a hard-working people.

Mary çok çalışkan bir kadın. - Mary is a very hard-working woman.

hard-working
Çalışkan, azimli
hard-working
Çalışkan

Çinliler çok çalışkan bir halktır. - The Chinese are a hard-working people.

Sanırım Tom çalışkan. - I think Tom is hard-working.

hardworking
hamarat
hardworking
çok çalışan
hardworking
gayretli
hardworking
{s} ateş gibi
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف hard working في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

hard work
Something requiring lots of effort to do, either physical, mentally or emotionally; labor; toil
hardworking
Of a person, taking their work seriously and doing it well and rapidly
hard work
difficult work, labor that requires a lot of effort
Hard work
moil
hard-working
industrious, laborious, putting a lot of effort into one's work
hard-working
If you describe someone as hard-working, you mean that they work very hard. He was hardworking and energetic. working with a lot of effort
hardworking
{s} diligent, industrious
hardworking
Of a person, taking her work seriously and doing it well and rapidly
hardworking
characterized by hard work and perseverance
hard working

  الواصلة

  hard work·ing

  التركية النطق

  härd wırkîng

  النطق

  /ˈhärd ˈwərkəɴɢ/ /ˈhɑːrd ˈwɜrkɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'härd ] (adjective.) before 12th century. Middle English, from Old English heard; akin to Old High German hart hard, Greek kratos strength.

  فيديوهات

  ... give these hard-working responsible americans ...
  ... do things exposed hard-working families ...

  كلمة اليوم

  manitou
المفضلات