hard-working

listen to the pronunciation of hard-working
الإنجليزية - التركية
çok çalışkan

Çinliler çok çalışkan bir halktır. - The Chinese are a hard-working people.

Sami çok çalışkan bir bankacıydı. - Sami was a hard-working banker.

Çalışkan, azimli
Çalışkan

Tom'un karısı çalışkandır. - Tom's wife is hard-working.

Bush çalışkan bir ekip kurdu. - Bush put together a hard-working team.

hardworking
çalışkan

Baş katip çalışkan bir adam değil fakat üstlerine nasıl yaltaklanacağını bildiği için çabuk ilerliyor. - The chief clerk is not a hardworking man, but gets ahead rapidly because he knows how to curry favor with his superiors.

Bay Kondo, şirketindeki en çalışkandır. - Mr Kondo is the most hardworking in his company.

hard work
ağır iş

Ağır iş için teşekkürler. - Thanks for the hard work.

hardworking
çok çalışkan

Tom çok çalışkan değil. - Tom isn't very hardworking.

Tom çok çalışkan bir öğrencidir. - Tom is a very hardworking student.

hard work
sıkı çalışma

Sıkı çalışma başarının önemli bir faktörüdür. - Hard work is an essential element of success.

Başarınız sıkı çalışmanızın sonucudur. - Your success is the result of your hard work.

hardworking
hamarat
hardworking
çok çalışan
hardworking
gayretli
hardworking
{s} ateş gibi
الإنجليزية - الإنجليزية
industrious, laborious, putting a lot of effort into one's work
If you describe someone as hard-working, you mean that they work very hard. He was hardworking and energetic. working with a lot of effort
laboursome
hard work
Something requiring lots of effort to do, either physical, mentally or emotionally; labor; toil
hardworking
Of a person, taking their work seriously and doing it well and rapidly
hard work
difficult work, labor that requires a lot of effort
Hard work
moil
hardworking
{s} diligent, industrious
hardworking
Of a person, taking her work seriously and doing it well and rapidly
hardworking
characterized by hard work and perseverance
hard-working

  الواصلة

  hard-work·ing

  النطق

  فيديوهات

  ... do things exposed hard-working families ...
  ... I'm very, very disciplined and hard-working. ...

  كلمة اليوم

  pogonip
المفضلات