happening independently of human will

listen to the pronunciation of happening independently of human will
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
fortuitous
happening independently of human will

  الواصلة

  hap·pen·ing in·de·pend·ent·ly of hu·man will

  التركية النطق

  häpnîng îndîpendıntli ıv hyumın wıl

  النطق

  /ˈhapnəɴɢ ˌəndəˈpendəntlē əv ˈhyo͞omən wəl/ /ˈhæpnɪŋ ˌɪndɪˈpɛndəntliː əv ˈhjuːmən wəl/

  كلمة اليوم

  publican
المفضلات