had fun

listen to the pronunciation of had fun
الإنجليزية - التركية
eğlen
eğlendik
have fun
eğlenmek

Sadece eğlenmek istiyor. - He just wants to have fun.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

have fun
eğlen

Tom nasıl eğleneceğini bilmiyor. - Tom doesn't know how to have fun.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

have fun
eğlenmelisin
الإنجليزية - الإنجليزية
enjoyed himself, had a great time with/at
have fun
Used to wish somebody a good and enjoyable time when they're about to do something
have fun
To enjoy oneself
have fun
have a good time, be entertained
had fun
المفضلات