given voice to

listen to the pronunciation of given voice to
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف given voice to في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

given to
inclined to, disposed to, apt to, wont to
given voice to

  الواصلة

  giv·en voice to

  التركية النطق

  gîvın voys tı

  النطق

  /ˈgəvən ˈvois tə/ /ˈɡɪvən ˈvɔɪs tə/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات