given to much talking

listen to the pronunciation of given to much talking
الإنجليزية - التركية

تعريف given to much talking في الإنجليزية التركية القاموس.

talkative
geveze

George oldukça gevezedir. - George is quite talkative.

Tom bu gece alışılmadık biçimde geveze. - Tom is unusually talkative tonight.

talkative
{s} çenebaz
talkative
{s} konuşkan

Ne Tom, ne de Mary konuşkan bir ruh hali içinde değildi. - Neither Tom nor Mary was in a talkative mood.

Tom çok konuşkan değil. - Tom isn't very talkative.

talkative
natuk
talkative
ağzı laf yapan
talkative
dilbaz
talkative
çalçene
talkative
boşboğaz
talkative
lafazan
talkative
çeneli
talkative
çenesi düşük
talkative
şapır
talkative
sirgep
talkative
yanşak
talkative
{s} dilli
talkative
talkativenesskonuşkanlık
الإنجليزية - الإنجليزية
talkative
given to much talking

  الواصلة

  giv·en to much talking

  التركية النطق

  gîvın tı mʌç tôkîng

  النطق

  /ˈgəvən tə ˈməʧ ˈtôkəɴɢ/ /ˈɡɪvən tə ˈmʌʧ ˈtɔːkɪŋ/

  كلمة اليوم

  momism
المفضلات