given to haughty disregard of others

listen to the pronunciation of given to haughty disregard of others
الإنجليزية - الإنجليزية
cavalier
high-handed
given to haughty disregard of others

  الواصلة

  giv·en to haugh·ty dis·re·gard of others

  التركية النطق

  gîvın tı hôti dîsrîgärd ıv ʌdhırz

  النطق

  /ˈgəvən tə ˈhôtē ˌdəsrəˈgärd əv ˈəᴛʜərz/ /ˈɡɪvən tə ˈhɔːtiː ˌdɪsrɪˈɡɑːrd əv ˈʌðɜrz/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات