gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan

listen to the pronunciation of gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
التركية - التركية
yedek
gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan

    الواصلة

    ge·re·ğin·de kul·la·nıl·mak i·çin faz·la·dan bu·lun·du·ru·lan, ay·rıl·mış o·lan

    النطق

    كلمة اليوم

    caustic
المفضلات