general term for the percentage return on an investment

listen to the pronunciation of general term for the percentage return on an investment
الإنجليزية - التركية

تعريف general term for the percentage return on an investment في الإنجليزية التركية القاموس.

yield
{f} ürün vermek
yield
{i} kazanç

Yatırım şimdi ona % 6 kazanç sağlıyor. - The investment now yields him 6%.

yield
{f} yol vermek
yield
(Arılık) bal ürünü
yield
ram olmak
yield
(Ticaret) kar

Günaha karşı boyun eğmemelisin. - You must not yield to temptation.

O sonunda karısının isteğine boyun eğdi ve bir ev satın aldı. - He finally yielded to the request of his wife and bought a house.

yield
teslim bayrağı çekmek
yield
belvermek
yield
kar getirmek
yield
çökmek
yield
(ürün, vergi, sonuç) vermek; (kâr, kazanç) getirmek
yield
yenilme
yield
(ürün/vergi/sonuç) vermek; (kâr/kazanç) getirmek: That tree always yielded a lot of fruit. O ağaç hep çok meyve verirdi. This new levy
yield
{f} karşı koyamamak
yield
ödemek
yield
(fiil) vermek, sağlamak, ürün vermek, eğilmek (tahta vb), karşı koyamamak, yol vermek, esnemek, uyum sağlamak, yerini bırakmak, açığa vurmak
yield
bel vermek
yield
{f} eğilmek (tahta vb)
yield
kırılma
yield
{f} uyum sağlamak
الإنجليزية - الإنجليزية
yield
general term for the percentage return on an investment

  الواصلة

  gen·er·al term for the per·cent·age re·turn on an in·vest·ment

  التركية النطق

  cenrıl tırm fôr dhi pırsentıc ritırn ôn ın învesmınt

  النطق

  /ˈʤenrəl ˈtərm ˈfôr ᴛʜē pərˈsentəʤ rēˈtərn ˈôn ən ənˈvesmənt/ /ˈʤɛnrəl ˈtɜrm ˈfɔːr ðiː pɜrˈsɛntəʤ riːˈtɜrn ˈɔːn ən ɪnˈvɛsmənt/

  كلمة اليوم

  running dog
المفضلات