general mood of the public, viewpoint of the population

listen to the pronunciation of general mood of the public, viewpoint of the population
الإنجليزية - التركية

تعريف general mood of the public, viewpoint of the population في الإنجليزية التركية القاموس.

public opinion
kamu

Kamuoyu yoklamaları hükümete olan güveni ölçen göstergelerdir. - Public opinion polls are barometers of confidence in the government.

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Plan, kamuoyunun baskısı altında terk edildi. - The plan was given up under the pressure of public opinion.

Kamuoyu değişmeye başladı. - Public opinion began to change.

الإنجليزية - الإنجليزية
public opinion
general mood of the public, viewpoint of the population
المفضلات