güvenen

listen to the pronunciation of güvenen
التركية - الإنجليزية
trustful
trusting

Tom says I'm too trusting. - Tom çok güvenen olduğumu söylüyor.

reliant
relying on
fiducial
güven
confidence

Americans have lost their confidence in Toyota. - Amerikalılar Toyota'ya olan güvenini kaybettiler.

When we are praised, we gain confidence. - Övüldüğümüz zaman güven kazanırız.

güven
faith

You should have more faith in yourself. - Kendine daha çok güvenin olmalı.

Never lose faith in yourself. You can do everything you want to do. - Kendinize olan güveni asla kaybetmeyin... Yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

güven
safety

They tried to swim to safety. - Onlar güvenle yüzmeye çalıştı.

She kept her valuables in the bank for safety. - Güvenlik için kadın, değerli şeylerini bankada sakladı.

güven
trust

Although I trusted the map, it was mistaken. - Haritaya güvenmeme rağmen o hatalıydı.

You can trust John. He will never let you down. - John'a güvenebilirsin. O seni asla hayal kırıklığına uğratmayacak.

güven
reliance
güven
{i} credit

Tom obviously deserves credit. - Tom açıkçası güveni hak ediyor.

Tom deserves a bit of credit. - Tom biraz güveni hak ediyor.

güven
credence

Her tears gave more credence to the story. - Onun gözyaşları hikayeye daha güven verdi.

kendine güvenen
self-confident
kendine güvenen
confident

We were pretty confident. - Biz oldukça kendine güvenendik.

Mary is confident and independent. - Mary kendine güvenen ve bağımsızdır.

güven
rely on

We can rely on his judgement. - Biz onun kararına güvenebiliriz.

I know you can rely on him for transportation. - Ulaşım için ona güvenebileceğinizi biliyorum.

güven
trust in

Americans have lost their trust in Toyota. - Amerikalılar Toyota'ya olan güvenini kaybettiler.

I have absolute trust in you. - Benim sana tam güvenim var.

güven
trust, confidence, reliance, faith, credit; security, safety
güven
{f} trusting

I think that Tom is too trusting. - Tom'un çok güvenilir olduğunu düşünüyorum.

He's open and trusting. - O açık ve güvenilirdir.

güven
{f} trusted

Although I trusted the map, it was mistaken. - Haritaya güvenmeme rağmen o hatalıydı.

Tom didn't trust Mary as much as she trusted him. - Onun Tom'a güvendiği kadar çok Tom Mary'ye güvenmiyor.

güven
{i} belief
güven
reliability

I can assure you of his reliability. - Onun güvenirliği konusunda sizi temin ederim.

In other words, reliability is impossible unless there is a natural warmth. - Diğer bir deyişle, doğal bir sıcaklık olmadığı sürece, güvenilirlik mümkün değildir.

güven
trustworthiness
güven
count on

May I count on you to get me the job? - Bana işi vermeniz için size güvenebilir miyim?

Don't worry. You can count on me. - Merak etme. Bana güvenebilirsin.

güven
(Askeri) credit guaranty
herkese güvenen
trustful
herkese güvenen
confiding
kendine güvenen
self-reliant
kendine güvenen
assertive
kendine çok güvenen
self-assertive
güven
lean on

Don't lean on your friends for help. - Yardım için arkadaşlarınıza güvenmeyin.

güven
dependence
güven
rely upon

You can rely upon him. - Ona güvenebilirsiniz.

You cannot rely upon Jim's words since he tries to please everybody. - O herkesi memnun etmeye çalıştığı için Jim'in sözlerine güvenemezsin.

güven
reckon on

He's a reliable man, you can reckon on him. - O güvenilir bir adam, ona güvenebilirsin.

güven
{f} mistrust

The old woman looked at me with surliness and mistrust. - Yaşlı kadın bana somurtkanlık ve güvensizlikle baktı.

Mistrust is the mother of safety. - Güvensizlik güvenliğin anasıdır.

güven
bank on
bilek gücüne güvenen
the one who relies on brute force
itimad eden. güvenen
itimad that. trusting
itimad eden. inanan. güvenen
itimad that. to believe. trusting
Güven
(isim) Trust, confidence, reliance
güven
affiance
güven
sureness
güven
feeling of being safe or secure
güven
positiveness
güven
{i} dependance
güven
assurance

I always hear assurances about economic recovery, but I still haven't seen it. - Ben her zaman ekonomik iyileşme hakkında güvence duyuyorum, ama ben hâlâ onu görmedim.

I've been given assurances. - Bana güvenceler verildi.

güven
courage

His courage impressed me enough for me to trust him. - Onun cesareti ona güvenmem için beni yeterince etkiledi.

I looked upon his courage and trusted him. - Onun cesaretini takdir ettim ve ona güveniyorum.

güven
trust, reliance, confidence
güven
anchorage
güven
repose
kendine aşırı güvenen
overconfident

You were overconfident. - Sen kendine aşırı güvenendin.

You're overconfident. - Sen kendine aşırı güvenensin.

kendine güvenen
self-assured
kendine güvenen
self reliant
kendine güvenen
reliant
kendine çok güvenen
self assertive
kendine çok güvenen
overconfident

Tom was overconfident. - Tom kendine çok güvenendi.

kendine çok güvenen
presumptuous
kendine çok güvenen
presuming
kendine çok güvenen
assertive
kesesine güvenen
purse proud
şansına güvenen
happy go lucky
güvenen
المفضلات