güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket

listen to the pronunciation of güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket
التركية - التركية
oyun
güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket

    الواصلة

    gü·reş·te ra·ki·bi·ni yen·mek i·çin ya·pı·lan tür·lü bi·çim·ler·de şa·şır·tı·cı ha·re·ket

    النطق

    كلمة اليوم

    ginglyform
المفضلات