görgü

listen to the pronunciation of görgü
التركية - الإنجليزية
good manners

Greetings are the basis of good manners. - Selamlar, görgü kurallarının temelidir.

You can teach good manners to children without resorting to punishment. - Cezaya başvurmadan çocuklara görgü öğretebilirsiniz.

cultivation
good manners, breeding
manners, etiquette; experience
breeding
convenances
etiquette

There's proper etiquette for everything, even an orgy. - Her şey için görgü kuralı vardır, hatta bir seks partisinin bile.

Grace
witnessing, having seen something personally
manners

I was appalled by her lack of good manners. - Onun görgü yokluğu yüzünden dehşete düştüm.

Who taught them table manners? - Masa görgüsünü onlara kim öğretti?

manner

Who taught them table manners? - Masa görgüsünü onlara kim öğretti?

By studying overseas, students can come into contact with other manners and customs. - Yurt dışında eğitim görerek, öğrenciler diğer görgü ve gelenekler ile temas kurabilirler.

görgü kuralları
etiquette
görgü tanığı
eyewitness

We've found an eyewitness that says you shot Tom. - Senin Tom'u vurduğunuzu söyleyen bir görgü tanığı bulduk.

Layla was the only eyewitness. - Leyla tek görgü tanığıydı.

görgü gereği
de rigueur
görgü kuralları
the rules of good manners, etiquette
görgü kuralları
breeding
görgü kuralları
proprieties
görgü kuralları
do's and don'ts
görgü kuralları
rules of good manners, etiquette
görgü kuralları
respectabilities
görgü tanıklığı yapmak
eyewitness
askeri görgü
(Askeri) military courtesy
uluslar arası görgü kuralları
(Hukuk) comitas gentium
التركية - التركية
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye, adabımuaşeret
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye, adabımuaşeret: "İçinde yaşadığımız aynı çevre, aynı görgü, beni tamamıyla onlara benzetmiyor."- O. C. Kaygılı
Görmüş olma durumu
Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, deneyim
terbiye
tecrübe
adap
görgü fukarası
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
görgü kuralları
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
görgü tanığı
Tanıklığı, olay görmüş olmasına dayanan tanık
görgü
المفضلات