full of talk, prating, noisy, cheerful

listen to the pronunciation of full of talk, prating, noisy, cheerful
الإنجليزية - التركية

تعريف full of talk, prating, noisy, cheerful في الإنجليزية التركية القاموس.

talkative
geveze

George oldukça gevezedir. - George is quite talkative.

Tom bu gece alışılmadık biçimde geveze. - Tom is unusually talkative tonight.

talkative
{s} çenebaz
talkative
{s} konuşkan

Ne Tom, ne de Mary konuşkan bir ruh hali içinde değildi. - Neither Tom nor Mary was in a talkative mood.

İkinci bardak şaraptan sonra Tom konuşkan oldu. - After the second glass of wine, Tom became talkative.

talkative
natuk
talkative
ağzı laf yapan
talkative
dilbaz
talkative
çalçene
talkative
boşboğaz
talkative
lafazan
talkative
çeneli
talkative
çenesi düşük
talkative
şapır
talkative
sirgep
talkative
yanşak
talkative
{s} dilli
talkative
talkativenesskonuşkanlık
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} talkative
full of talk, prating, noisy, cheerful
المفضلات