full of barm or froth; in a ferment

listen to the pronunciation of full of barm or froth; in a ferment
الإنجليزية - التركية

تعريف full of barm or froth; in a ferment في الإنجليزية التركية القاموس.

barmy
üşütük
barmy
çatlak
barmy
manyak
barmy
aptal
barmy
{s} köpüklü
barmy
{s} kafadan çatlak
barmy
aptalca
barmy
{s} mayalı
barmy
{s} kaçık
barmy
boş kafalı
barmy
havai
barmy
s., İng. kafadan kontak, kafası bir hoş, çatlak
الإنجليزية - الإنجليزية
barmy
full of barm or froth; in a ferment
المفضلات