fulfil the requirements or expectations of

listen to the pronunciation of fulfil the requirements or expectations of
الإنجليزية - التركية

تعريف fulfil the requirements or expectations of في الإنجليزية التركية القاموس.

fulfil
yerine getirmek

O, görevini yerine getirmek için sağlığını feda etti. - He sacrificed his health to fulfill his duty.

Öğretmenim emellerimi yerine getirmek için beni teşvik etti. - My teacher encouraged me to fulfill my ambitions.

fulfill
{f} yerine getirmek, yapmak: fulfill an obligation bir görevi yerine getirmek
fulfil
gerekeni yapmak
fulfil
gerçekleştirmek

Değişmez bir karar verdikten sonra, o, hayallerini gerçekleştirmek için planlar yapmaya başladı. - Having made an unwavering decision, he started to make plans to fulfill his dreams.

Sami fantezilerini Leyla ile gerçekleştirmek istiyordu. - Sami wanted to fulfill his fantasies with Layla.

fulfil
yapmak
fulfil
tatmin etmek
fulfil
gereksinimlerini gidermek
fulfill
bkz.fulfil
fulfil
karşılamak
fulfil
f., İng., bak. fulfill
fulfil
tamamlamak
fulfil
uygulamak
fulfil
bitirmek
fulfil
gidermek

Uyku ihtiyacını gidermek yerine ihmal edenler, sonrasında ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacaklardır. - Those who ignore rather than fulfill their need for sleep will soon encounter serious effects on their health.

fulfill
ing fil nail olmak
الإنجليزية - الإنجليزية
fulfil
satisfy
live up to
fulfill
fulfil the requirements or expectations of
المفضلات