fruit preserved by cooking with sugar

listen to the pronunciation of fruit preserved by cooking with sugar
الإنجليزية - التركية

تعريف fruit preserved by cooking with sugar في الإنجليزية التركية القاموس.

conserve
{f} muhafaza etmek
preserve
{f} korumak

Tuz yiyeceği çürümekten korumak için yardımcı olur. - Salt helps to preserve food from decay.

Bütün ülkelerin sınırları dahilinde her insan gurubuyla ilgili tarihi eserleri korumak ve bunları gelecek nesillere aktarmak için bir sorumluluğu vardır. - All countries have a responsibility to preserve the ancestral relics of every people group within their borders, and to pass these on to the coming generations.

conserve
korumak

Tom suyu korumak istedi. - Tom wanted to conserve water.

Suyu korumak zorundayız. - We've got to conserve water.

conserve
{f} konservesini yapmak
preserve
{f} sürdürmek
conserve
koruma altında tutmak
conserve
(Denizbilim) karşıt
conserve
koru

Ayılar uyuduğunda ya da uzandığında onların duruşları ısıdan kurtulmak ya da onu korumak isteyip istemediklerine bağlıdır. - When bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it.

Doğal kaynaklarımızı korumaya çalışmalıyız. - We must try to conserve our natural resources.

preserve
{f} koru

Onlar binayı korudular. - They have preserved the building.

İyi geleneklerin korunması gerekir. - Good traditions should be preserved.

conserve
{i} reçel
preserve
koru(mak)
conserve
şeker ile muhafaza etmek
conserve
reçel yap/koru
conserve
(isim) reçel
preserve
{f} konservesini yapmak
preserve
bölge/reçel/koruyucu
الإنجليزية - الإنجليزية
conserves
preserve
preserves
conserve
fruit preserved by cooking with sugar

  الواصلة

  fruit pre·served by cook·ing with sug·ar

  التركية النطق

  frut prizırvd bay kûkîng wîdh şûgır

  النطق

  /ˈfro͞ot prēˈzərvd ˈbī ˈko͝okəɴɢ wəᴛʜ ˈsʜo͝ogər/ /ˈfruːt priːˈzɜrvd ˈbaɪ ˈkʊkɪŋ wɪð ˈʃʊɡɜr/

  كلمة اليوم

  agerasia
المفضلات