foreign excess personnel property

listen to the pronunciation of foreign excess personnel property
الإنجليزية - التركية
(Askeri) ANAYURT DIŞI MENKUL ORDU MALI FAZLASI: Bak. "foreign excess"
foreign excess personnel property

  الواصلة

  for·eign ex·cess per·son·nel prop·er·ty

  التركية النطق

  fôrın îkses pırsınel präpırti

  النطق

  /ˈfôrən əkˈses ˌpərsəˈnel ˈpräpərtē/ /ˈfɔːrən ɪkˈsɛs ˌpɜrsəˈnɛl ˈprɑːpɜrtiː/

  كلمة اليوم

  matronym
المفضلات