for me

listen to the pronunciation of for me
الإنجليزية - التركية
bana
bana gelince
Benim için

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

Bu benim için çok zordu. - This is too difficult for me.

for us
bizim için
for this
bunun için

Bunun için özür dilerim. - I apologize for this.

Bunun için çok yaşlanıyorum - I'm getting too old for this.

for us
açımızdan
for us
bizim açımızdan
for you
senin için

İşte senin için bir mektup. - Here is a letter for you.

Bunu senin için yapıyorum. - I'm doing it for you.

for you
senin adına
for you
size

Karar vermek size kalmış. - That's for you to decide.

Yardımınız için size çok minnettarım. - I'm very grateful to you for your help.

for you
sana

Ben nezaketin için sana çok minnettarım. - I am much obliged to you for your kindness.

Her şeyden önce, konukseverliğin için sana teşekkür etmek istiyorum. - First of all, I would like to thank you for your hospitality.

forme
(Tıp) biçim

Kendilerini bir daire halinde biçimlendirdiler. - They formed themselves into a circle.

forme
(Tıp) şekil
for them
onlar için
forme
forma
for him
Onun için

Onun için ne kadar ödedin? - How much did you pay for him?

Bu akşam onun için bir veda partisi düzenliyoruz. - We are giving a farewell party for him tonight.

for this
buna gelince as
forme
{i} forma (yazı)
forme
(isim) forma (yazı)
الإنجليزية - الإنجليزية
for me

  التركية النطق

  fôr mi

  النطق

  /ˈfôr ˈmē/ /ˈfɔːr ˈmiː/

  علم أصول الكلمات

  [ f&r, (')for, Southern a ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Latin per through, prae before, pro before, for, ahead, Greek pro, Old English faran to go; more at FARE.

  كلمة اليوم

  casanova
المفضلات