filled with wonder and delight

listen to the pronunciation of filled with wonder and delight
الإنجليزية - التركية

تعريف filled with wonder and delight في الإنجليزية التركية القاموس.

delighted
{s} mutlu

İyi habere mutlu oldular. - They were delighted at the good news.

Onun başarısını duymaktan mutlu olduk. - We were delighted to hear of his success.

delighted
{s} keyifli

İnsanların keyifli olduklarını düşünüyorum. - I think people are delighted.

delighted
{f} hoşnut et
delighted
{s} hoşnut

Tom onu duyduğuna hoşnut olacak. - Tom will be delighted to hear that.

O hediyemden çok hoşnut oldu. - She was much delighted at my gift.

beguiled
aldanmış
beguiled
aldatılmış
delighted
kıvanmak
beguiled
{f} aldat
charmed
büyüle

Bizi büyüleyen onun macera hikayesiydi. - It was his story of adventure that charmed us all.

Onların hepsi onun şarkısı tarafından büyülendi. - They were all charmed by her song.

captivated
büyüle(mek)
charmed
büyüle(mek)
delighted
Memnun, mutlu, keyifli, hoşnut
beguiled
aldat aldatılmış
captivated
büyüle

Beni büyüledin, aşkım. - You captivated me, dear.

delighted
(sıfat) memnun, mutlu, keyifli, hoşnut
enthralled
büyülenmiş
enthralled
büyüle

Sami, Leyla'dan büyüleniyordu - Sami was enthralled with Layla.

الإنجليزية - الإنجليزية
beguiled
charmed
captivated
enthralled
delighted
filled with wonder and delight

  الواصلة

  filled with Won·der and de·light

  التركية النطق

  fîld wîdh wʌndır ınd dîlayt

  النطق

  /ˈfəld wəᴛʜ ˈwəndər ənd dəˈlīt/ /ˈfɪld wɪð ˈwʌndɜr ənd dɪˈlaɪt/

  كلمة اليوم

  arcadia
المفضلات