favorili

listen to the pronunciation of favorili
التركية - الإنجليزية
whiskered
favori
favourite

This photo is my favourite! - Bu fotoğraf benim favorim.

Stephen King is one of my favourite writers. - Stephen King benim favori yazarlarımdan biri.

favori
{i} favorite

My favorite website is Kylie Konnect and it's better than Facebook. - Favori web sitem Kylie Konnect'tir ve Facebook'tan daha iyidir.

It's my favorite food. - Bu benim favori yiyeceğim.

favori
side whiskers
favori
whisker
favori
front-runner
favori
(Bahis) jolly
favori
(Argo) fave
favori
(Bahis) chalk
favori
sideboards
favori
{i} whiskers
favori
favourite [Brit.]
favori
front runner
favori
fair boy
favori
sideburn

Tom grew his sideburns back. - Tom favorilerini tekrar büyüttü.

May I shave your sideburns? - Ben Favorilerinizi tıraş edebilir miyim?

favori
{i} sideburns

Tom decided to grow sideburns. - Tom favori bırakmaya karar verdi.

Tom grew his sideburns back. - Tom favorilerini tekrar büyüttü.

favori
muttonchops
favori
to one's liking, favorite (used of songs, singers, athletes, movie stars)
favori
favourite, favorite; the favourite
favori
the one having the odds in his favor
التركية - التركية

تعريف favorili في التركية التركية القاموس.

FAVORİ
(Osmanlı Dönemi) Fr. Sakalın kulak hizasından yanağa doğru inen kısmı
FAVORİ
(Osmanlı Dönemi) Bir müsabakayı kazanacağı tahmin edilen şahıs, takım veya hayvan
favori
Yüzün iki yanında bırakılan sakal demeti
favori
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük sağlayaacağına inanılan (kimse, taraf, takım vb.)
favori
Yüzün iki yanında bırakılan sakal demeti: "Gür ve sarı kaşları, beyaz favorileri ile bir İngiliz albayını andırıyordu."- H. Taner
favori
Bir yarışı kazanacağı düşünülen takım ya da kimse
favori
Sakalın kulak hizasından yanağa doğru inen kısmı
favori
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük sağlayacağına inanılan kimse, taraf, takım vb
favori
çok beğenilen
favori
Yarışı kazanacağı düşünülen at
favori
En çok beğenilen
favorili
المفضلات