fairly

listen to the pronunciation of fairly
الإنجليزية - التركية
epey

Tom epeyce yaşlı, değil mi? - Tom is fairly old, isn't he?

oldukça

Tom Mary'ye oldukça pahalı bir kamera aldı. - Tom bought Mary a fairly expensive camera.

Tom görünmeden Mary'yi izlemeyi oldukça kolay buldu. - Tom found it fairly easy to follow Mary without being seen.

(Ticaret) tamamıyla
tam anlamıyla
tam olarak
hakça
yansızca
hayli
dosdoğru
kurallara uygun biçimde
açıkça
dürüst bir biçimde

Herkese dürüst bir biçimde davranalım. - Let's treat everybody fairly.

yeterli
epeyce

Tom epeyce yaşlı, değil mi? - Tom is fairly old, isn't he?

adeta
harfi harfine
güzelce
dürüstçe

Medyanın, haberleri dürüstçe sunduğunu hissediyor musun? - Do you feel that the media presents the news fairly?

O, bana karşı dürüstçe davrandı. - He acted fairly toward me.

uygunca
adilane

Tom sana adilane davranıyor, değil mi? - Tom has been treating you fairly, hasn't he?

uygun bir şekilde
âdeta: He fairly flew down the stairs. Merdivenlerden âdeta uçarak
büsbütün
adaletli/adil bir şekilde
tamamen/oldukça/dürüstçe
temiz
tarafsızca

Tom'a tarafsızca davranıldı. - Tom was treated fairly.

safça
oldukça: fairly big oldukça büyük
adil bir şekilde
pek
iyice
makul

O oldukça makul bir fiyat. - That's a fairly reasonable price.

uygun
epeyi
fair
adaletli

Tom'a adaletli şekilde davranıldı. - Tom has been treated fairly.

fair
{i} panayır
fair
dürüst

Herkese dürüst bir biçimde davranalım. - Let's treat everybody fairly.

Ben dürüstçe kazandım. - I won fair and square.

fair
fuar

Newton fuarda bir kitap aldıktan sonra matematiğe ilgi duymaya başladı. Onun içerdiği matematiksel kavramlara değil. - Newton became interested in mathematics after buying a book at a fair and not understanding the math concepts it contained.

Bu ay uluslararası bir fuarımız olacak. - We are having an international trade fair this month.

fair
{s} adil

Aşkta ve savaşta her şey adildir. - All's fair in love and war.

Davadaki hakim adil değildi. - The judge in the case was not fair.

fairly similar
(Bilgisayar) oldukça benzer
fairly small
ufarak
fairly well
fena değil
fairly well
oldukça iyi

Tom dün girdiği sınavda oldukça iyi yaptı. - Tom did fairly well on the test he took yesterday.

Tom oldukça iyi dans edebilir, değil mi? - Tom can dance fairly well, can't he?

fair
{s} açık

Onun açık renkli bir cilt ve saçı vardır. - She has a fair skin and hair.

Onun açık bir teni vardır. - She has a fair complexion.

fair
çok

Ben Çince'yi oldukça iyi okuyabilirim ama çok iyi yazamam. - I can read Chinese fairly well, but I can't write it very well.

Tom'un çok açık bir teni var ve güneşte kolayca yanar. - Tom has a very fair complexion and burns easily in the sun.

fair
{i} festival
fair
dosdoğru
fair
beyaz tenli
fair
büsbütün
fair
doğrudan doğruya
fair
kesmek
fair
{s} insaflı
fair
(Ticaret) ortalama
fair
adilane

Tom sana adilane davranıyor, değil mi? - Tom has been treating you fairly, hasn't he?

fair
(Hukuk) doğru

Üç doktor odadan çıkar çıkmaz Peri, Pinokyo'nun yatağına doğru gitti ve alnına dokununca onun ateşler içinde yandığını gördü. - As soon as the three doctors had left the room, the Fairy went to Pinocchio's bed and, touching him on the forehead, noticed that he was burning with fever.

Tom doğruyu söylüyor, ben oldukça eminim. - Tom is telling the truth, I'm fairly certain.

fair
{s} kayda değer
fair
harfi harfine
fair
güzelce
fair
{s} kurallara uygun
fair
{i} lunapark (gezici)
fair
kumral
fair
kermes
fair
pazar
fair
allah için
fair
pak
fair
dürüstçe

Medyanın, haberleri dürüstçe sunduğunu hissediyor musun? - Do you feel that the media presents the news fairly?

O, bana karşı dürüstçe davrandı. - He acted fairly toward me.

fair
efendice
fair
(ten/saç) açık renkli
fair
hoş

Tom'un ondan hoşlanmayacağından oldukça eminim. - I'm fairly certain that Tom won't like that.

Büyükannem bana hoş peri masalları anlatırdı. - My grandmother used to tell me pleasant fairy tales.

fair
temiz
fair
{s} namuslu
fair
{s} fena olmayan, oldukça iyi
fair
{s} yabani
fair
şirin
fair
uygunca
fair
çekici

Çekicilikle insanları değerlendirme düşüncesi benim için adil görünmüyor. - The thought of rating people by attractiveness does not seem fair to me.

fair
sevimli
fair
orta
fair
zarif
fair
vasat
fair
uygun bir şekilde
fair
çarşı
fair
kaplamak (uçak)
fair
açık uğurlu
fair
{s} temiz (kopya)
fair
şöyle böyle
fair
hakça
fair
{s} okunaklı
fair
{s} makul

Adil ve makul olmadığından dolayı önerinizi kabul edemem. - I can't agree to your proposal on the ground that it is not fair and reasonable.

O oldukça makul bir fiyat. - That's a fairly reasonable price.

fair
{s} uygun
fair
saf
fair
{f} doğrulukla
fair
{s} güzel, açık ve güneşli (hava)
fair
yontmak
fair
fair and square doğru ve dürüst
fair
{s} iyice
fair
istenir
fair
(hava) açık
fair
net
fair
(kadın) güzel
fair
{s} iyi

O, İngilizceyi oldukça iyi konuşur. - He speaks English fairly well.

Tom Fransızcayı oldukça iyi konuşur değil mi? - Tom speaks French fairly well, doesn't he?

fair
güzel

O bütün ülkenin en güzeliydi. - She was the fairest in the whole land.

Yağmurdan sonra, güzel hava. - After the rain, fair weather.

fair
hassas
fair
nazik
fair
mubah
fair
eşit

Dün gece ipek ve ince kumaş hakkında ya da eşitlik ve adil yargılama hakkında bir rüya gördüm. - I dreamt a dream last night, about silk and fine cloth or about equality and fair trial.

fair
müsait
fair
adv.doğrulukla: adj.adaletli,fuar
fair
güz

Yaşam adil değil ama hala güzel. - Life isn't fair, but it's still good.

Yarın Tokyo'da hava güzel olacak mı? - Will it be fair in Tokyo tomorrow?

fair
yasalara uygun
fair
haklı

Bunun hakkında haklı olduğumdan oldukça eminim. - I'm fairly sure I'm right about this.

fair
tamamen

O benim için tamamen adil görünüyor. - That seems completely fair to me.

Yargılama tamamen adil değil. - The judgment isn't entirely fair.

fair
{s} sarışın

Erkek kardeşi esmer olduğunda onun nasıl bu kadar sarışın olduğunu anlayamıyorum. - I can't understand how she can be so fair when her brother is swarthy.

fair
muvafık
fair
hakkaniyetli
fair
fuarcılık
fair
fuare
treat fairly
iyi davranmak
الإنجليزية - الإنجليزية
partly, not fully; somewhat

The weather this weekend will be fairly dry.

In a fair manner; clearly; openly; plainly; fully; distinctly; frankly
Favorably; auspiciously; commodiously; as, a town fairly situated for foreign trade
Honestly; properly

10. You will be civil and attentive to passengers, giving proper assistance to ladies and children getting in or out, and never start the car before passengers are fairly received or landed.

Softly; quietly; gently
in a fair evenhanded manner; "deal fairly with one another"
{a} honestly, justly, openly, duly, clearly
partly, not fully
in a fair evenhanded manner; "deal fairly with one another" in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly
Fairly means to quite a large degree. For example, if you say that something is fairly old, you mean that it is old but not very old. Both ships are fairly new We did fairly well but only fairly well. = quite
to a moderately sufficient extent or degree; "the shoes are priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"; "they lived comfortably within reason"
in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly"
justly; well enough, moderately; clearly
vagueness You use fairly instead of `very' to add emphasis to an adjective or adverb without making it sound too forceful. Were you always fairly bright at school? I'll have no income and no home and will need a job fairly badly. = pretty see also fair
in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly
equitably
fairly good
okay, tolerably good, moderately well
Fairly.
reasonably
fair
Between the baselines
fair
To bring into perfect alignment (especially about rivet holes when connecting structural members)
fair
A woman, a member of the ‘fair sex’; also as a collective singular, women

If single, probably his plighted Fair / Has in his absence wedded some rich miser .

fair
To make fair
fair
Just, equitable

He must be given a fair trial.

fair
to construct or design a structure whose primary function is to produce a smooth outline and reduce air drag
fair
Unblemished and innocent; clean and pure

one's fair name.

fair
To smoothen or even a surface (especially a connection or junction on a surface)
fair
Something which is fair (in various senses of the adjective)

When will we learn to distinguish between the fair and the foul?.

fair
Light in color, pale, particularly as regards skin tone but also refers to blond hair

She had fair hair and blue eyes.

fair
Beautiful, of a pleasing appearance, with a pure and fresh quality

Monday's child is fair of face.

fair
{n} the female sex, a free market, honesty
fair
exhibition or marketplace, as in: We bought these baskets at the local farmers' fair
fair
To make fair or beautiful
fair
A gathering of buyers and sellers, assembled at a particular place with their merchandise at a stated or regular season, or by special appointment, for trade
fair
Plan See Fair Access to Insurance Requirements
fair
If you describe someone or something as fair, you mean that they are average in standard or quality, neither very good nor very bad. Reimar had a fair command of English. = adequate
fair
justly, equitably; directly; completely, really (Slang)
fair
A county, state, or country fair is an event where there are, for example, displays of goods and animals, and amusements, games, and competitions
fair
not excessive or extreme; "a fairish income"; "reasonable prices"
fair
in a fair evenhanded manner; "deal fairly with one another"
fair
Someone who is fair, or who has fair hair, has light-coloured hair. Both children were very like Robina, but were much fairer than she was. Fair is also a combining form. a tall, fair-haired Englishman
fair
(of a baseball) hit between the foul lines; "he hit a fair ball over the third base bag"
fair
erc
fair
a competitive exhibition of farm products; "she won a blue ribbon for her baking at the county fair" gathering of producers to promote business; "world fair"; "trade fair"; "book fair" join so that the external surfaces blend smoothly visually appealing; "our fair city" (used of hair or skin) pale or light-colored; "a fair complexion"; free of clouds or rain; "today will be fair and warm" (of a baseball) hit between the foul lines; "he hit a fair ball over the third base bag" free from favoritism or self-interest or bias or deception; or conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul" not excessive or extreme; "a fairish income"; "reasonable prices" more than adequate in quality; "fair work
fair
more than adequate in quality; "fair work
fair
An event for public entertainment and trade, a market
fair
attractively feminine; "the fair sex"
fair
showing lack of favoritism; "the cold neutrality of an impartial judge"
fair
a grading term for a coin that is so worn that it is barely identifiable as to type
fair
{s} evenhanded
fair
a sale of miscellany; often for charity; "the church bazaar"
fair
Almuggar
fair
A fair guess or idea about something is one that is likely to be correct. It's a fair guess to say that the damage will be extensive I have a fair idea of how difficult things can be. = reasonable
fair
Without sudden change of direction or curvature; smooth; flowing; said of the figure of a vessel, and of surfaces, water lines, and other lines
fair
A festival, and sale of fancy articles
fair
Distinct; legible; as, fair handwriting
fair
In safe working condition, but well worn, perhaps requiring replacement of minor parts or adjustments that should be indicated in advertisement No rust, but may have corrosion pits that do not render the gun unsafe or inoperable
fair
When the weather is fair, it is quite sunny and not raining. Weather conditions were fair. = fine
fair
in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly"
fair
Something or someone that is fair is reasonable, right, and just. It didn't seem fair to leave out her father Do you feel they're paying their fair share? Independent observers say the campaign's been very much fairer than expected An appeals court had ruled that they could not get a fair trial in Los Angeles. + fairly fair·ly demonstrating concern for employees and solving their problems quickly and fairly In a society where water was precious, it had to be shared fairly between individuals
fair
visually appealing; "our fair city"
fair
gathering of producers to promote business; "world fair"; "trade fair"; "book fair"
fair
implies a disposition in a person or group to achieve a fitting and right balance of claims or considerations that is free from undue favouritism even to oneself, or implies a quality or result in an action befitting such a disposition (Webster's, 1986)
fair
The fiducial site at Fairbanks VLBI Observatory, Alaska; combined 30s and 1s measurement system
fair
Characterized by frankness, honesty, impartiality, or candor; open; upright; free from suspicion or bias; equitable; just; said of persons, character, or conduct; as, a fair man; fair dealing; a fair statement
fair
of no exceptional quality or ability; "a novel of average merit"; "only a fair performance of the sonata"; "in fair health"; "the caliber of the students has gone from mediocre to above average"; "the performance was middling at best"
fair
Free from spots, specks, dirt, or imperfection; unblemished; clean; pure
fair
more than adequate in quality; "fair work"
fair
Worn book that has complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, half-title, etc (which must be noted) Binding, jacket (if any), etc , may also be worn All defects must be noted
fair
Beautiful, pleasing to the eye
fair
You use fair enough when you want to say that a statement, decision, or action seems reasonable to a certain extent, but that perhaps there is more to be said or done. If you don't like it, fair enough, but that's hardly a justification to attack the whole thing
fair
Clearly; openly; frankly; civilly; honestly; favorably; auspiciously; agreeably
fair
This is a subjective description Considered as pleasant weather conditions with regard to the time of year and the physical location
fair
A fair is an event at which people display and sell goods, especially goods of a particular type. an antiques fair. see also craft fair, trade fair
fair
In good condition
fair
A fair woman; a sweetheart
fair
as, a fair sky; a fair day
fair
Not overcast; cloudless; clear; pleasant; propitious; favorable; said of the sky, weather, or wind, etc
fair
usually for some charitable object; as, a Grand Army fair
fair
This is a subjective description Considered as pleasant weather conditions with regard to the time of year and the physical conditions
fair
join so that the external surfaces blend smoothly visually appealing; "our fair city"
fair
very pleasing to the eye; "my bonny lass"; "there's a bonny bay beyond"; "a comely face"; "young fair maidens"
fair
(used of hair or skin) pale or light-colored; "a fair complexion"
fair
An event for professionals in a trade to learn of new products and do business
fair
A community gathering to celebrate and exhibit local achievements
fair
free from favoritism or self-interest or bias or deception; or conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul"
fair
One method of measuring the blood flow in the capillaries of a tissue (this is generally known as organ perfusion, and is measured in ml/mg/min ) This method is based on magnetically 'labelling' the blood outside the images, and then watching it flow in
fair
Used, worn, with defects noted
fair
If you say that someone plays fair, you mean that they behave or act in a reasonable and honest way. The government is not playing fair, one union official told me
fair
Fairness, beauty
fair
A trading institution held annually In medieval England and Wales, a fair was held on a set date, normally associated with the feast of a particular saint A fair might last only a single day or over a number of days, ranging from two or three days to a week or more
fair
If you say that someone won a competition fair and square, you mean that they won honestly and without cheating. There are no excuses. We were beaten fair and square. Temporary market where buyers and sellers gather to transact business. Fairs are held at regular intervals, generally at the same location and time of year. An important form of commerce before the Industrial Revolution, fairs solved the problem of distribution and made possible the demonstration of arts and crafts and the sale and barter of goods. They were a fixture of the Roman Empire and medieval Europe, where they were held at major caravan crossroads and near religious festivals. The rules of the fairs eventually became the basis of European business (Hukuk) Fairs began to die out as cities grew larger and transportation networks became more extensive, though some continued to exist as religious festivals or recreational events. County, agricultural, and livestock fairs are still held in many countries. The trade fair or trade show, often an international event in which exhibitors from one industry display their goods, gained popularity in the 20th century. Woodstock Music and Art Fair Charles the Fair fair trade law Philip the Fair trade fair world's fair
fair
This is a worn book that has complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, binding, jacket, etc Any defects should be noted
fair
(of a manuscript) having few alterations or corrections; "fair copy"; "a clean manuscript"
fair
a competitive exhibition of farm products; "she won a blue ribbon for her baking at the county fair"
fair
Fair skin is very pale and usually burns easily. It's important to protect my fair skin from the sun. Fair is also a combining form. Fair-skinned people who spend a great deal of time in the sun have the greatest risk of skin cancer
fair
(used of hair or skin) pale or light-colored; "a fair complexion"; free of clouds or rain; "today will be fair and warm"
fair
Pleasing to the eye; handsome; beautiful
fair
a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc
fair
as, a fair mark; in fair sight; a fair view
fair
Without a dark hue; light; clear; as, a fair skin
fair
Some major parts replaced; minor replacement parts may be required; metal rusted, may be lightly pitted all over, vigorously cleaned or reblued; rounded edges on metal and wood; principal lettering, numerals, and design on metal partly obliterated; wood scratched, bruised, cracked, or repaired where broken; in fair working order or can be easily repaired and placed in working order
fair
{i} festival, market, bazaar; exhibition, show
fair
Less than normal crop condition Yield loss is a possibility but the extent is unknown Pastures are providing generally adequate feed but still less than normal for the time of year
fair
Adequate, reasonable, or decent
fair
Less than 4/10 opaque cloud cover, no precipitation, and no extremes in temperature, visibility or winds
fair
An acronym for "Fair Access to Insurance Requirements," FAIR offers insurance to people in high-risk areas who might otherwise be denied coverage Reinsured by the United States government, FAIR is a pooling plan with policies for fire and allied perils
fair
Good fortune; good luck
fair
"marked by impartiality and honesty : free from self-interest, prejudice, or favoritism"
fair
Free from obstacles or hindrances; unobstructed; unincumbered; open; direct; said of a road, passage, etc
fair
is a worn book that has complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, half-title, etc (which must be noted) Binding, jacket (if any), etc , may also be worn All defects must be noted
fair
{s} just, equitable; reasonable; average; handsome; light colored; comfortable; clean, clear
fair
Worn book that has complete text pages, but may lack endpapers, half-title, et cetera
fair
Free from any marked characteristic; average; middling; so-so; as, a fair specimen
fair
To make smooth and flowing, as a vessel's lines
fair
A fair amount, degree, size, or distance is quite a large amount, degree, size, or distance. My neighbours across the street travel a fair amount My mother's brother lives a fair distance away so we don't see him and his family very often
fair
Pleasing; favorable; inspiring hope and confidence; said of words, promises, etc
fair
A competitive exhibition of wares, farm products, etc
fair
free of clouds or rain; "today will be fair and warm"
fair
Fair is a worn book that has complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, half-title, etc (which must be noted) Binding, jacket (if any, etc , may also be worn All defects must be noted (AB Bookman )
fair
not primarily for purposes of sale; as, the Mechanics' fair; an agricultural fair
fair
join so that the external surfaces blend smoothly
fair
A coin that exhibits wear, with the main features still distinguishable, and the legends, date and inscriptions still readable
judged fairly
decided in a just fashion
fairly
المفضلات