füzyon

listen to the pronunciation of füzyon
التركية - الإنجليزية
fusion

Everyone coming together is an example of fusion. - Birlikte gelen herkes füzyonun bir örneğidir.

Every second, the Sun converts 4 million tons of its material into heat and light through the process of nuclear fusion. - Her saniye, Güneş malzemesinin 4 milyon tonunu nükleer füzyon sürecinde ısıya ve ışığa dönüştürür.

fusion; merger
(Hukuk) merger
(Ticaret) combination

Jazz fusion is a combination of rock and jazz. - Caz füzyon rock ve cazın bir kombinasyonudur.

Füzyon Antlaşması
(Hukuk) Merger Treaty GGGG
Müşterek Taktik Füzyon Programı
(Askeri) Joint Tactical Fusion Program
nükleer füzyon
nuclear fusion
التركية - التركية
Kaynaşma
Nükleer kaynaşma
Nükleer birleşme
Birleşme, kaynaşma
füzyon
المفضلات